Horsch deelt ervaring met rijpadenteelt

Toen de familie Horsch in 2012 het Tsjechische landbouwbedrijf AgroVation kocht, hadden ze een duidelijk doel voor ogen: teeltmethoden ontwikkelen die op de lange termijn economisch en ecologisch levensvatbaar zijn. Het bedrijf was een van de eerste die Controlled Traffic Farming testte in Europa. Het heeft er nu voor gekozen om deze techniek op een niet-exclusieve basis te gebruiken.

Via de activiteiten van het Tsjechische landbouwbedrijf AgroVation, gevestigd in Kněžmost en overgenomen in 2012, bevestigt de familie Horsch haar maatschappelijke betrokkenheid door de uitdagingen van de Green Deal, de eisen van het GLB en de zekerheid van de wereldvoedselproductie centraal te stellen in haar R&D-ambities. De kwestie van klimaatverandering maakt natuurlijk deel uit van de vergelijking, net als de economische uitdaging: “Elke ontwikkeling van nieuwe machines op de boerderij moet voldoen aan een rendabiliteitsdoelstelling”, vertelt Constantin Horsch, hoofd van de Product Unit Grondbewerking en Hybride Landbouw.

Vanaf het begin werd Control Traffic Farming (CTF), ook gekend als rijpadenteelt, toegepast op de boerderij. Hiervoor maakt Horsch gebruik van een intelligent automatisch geleidingssysteem met obstakelvermijding op een 12 m-patroon. Na het testen van de techniek op het 3.600 hectare grote bedrijf, met gewassen zoals koolzaad, wintertarwe, korrelmaïs, wintergerst, soja en suikerbieten, werd besloten om CTF alleen vanaf het zaaien toe te passen.

De opgedane ervaring in de voorbije 12 jaar heeft het mogelijk gemaakt om bepaalde beperkingen te identificeren. Zo is na de oogst de stroverdeling moeilijker te optimaliseren achter de maaidorser wanneer de grond systematisch langs dezelfde as als de oogst wordt bewerkt. Het exclusieve gebruik van de CTF voor grondbewerking heeft de neiging om een hoge mate van heterogeniteit in de velden te creëren. Bovendien is het gebruik van rupsbanden om de verdichting te verminderen complex en duur in termen van onderhoud en brandstof.

Aan de andere kant heeft de CTF toegepast op de Tsjechische boerderij aangetoond dat de uniformiteit van de rijpaden voordelig blijft. Het werk wordt gemakkelijker door dezelfde zichtbare sporen in het perceel te volgen. Bij direct zaaien zorgt een offset van enkele centimeters voor een optimale zaadplaatsing naast de stoppel van het vorige gewas. Tijdens het oogsten vergemakkelijkt de afwezigheid van kruisende machinepaden, vooral in natte omstandigheden, de volgende werkfasen.

YouTube player

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: