PAS-studiedag – Beloftevol onderzoek rond ammoniak-reducerende technieken

Dat ammoniakuitstoot van veestallen en PAS ook in 2023 een centraal topic blijft in landbouwkundige kringen en ver daarbuiten, is zeker. ILVO is in dit thema op verschillende niveaus en deelaspecten gespecialiseerd en reeds jaren intensief aan het werk. Tijdens de PAS-studiedag worden een aantal onderzoeken toegelicht en onderzoeksresultaten besproken. De studiedag gaat door op 19 januari in Melle.

Wist je dat er tijdens recente experimenten tot bijna de helft minder ammoniakuitstoot uit stalmest ontstond door vulkanische mineralen (zeolieten) te gebruiken? Kunnen ureaseremmers gebruikt worden in een melkveestal als ammoniak reducerende maatregel? Wat heeft Denemarken te vertellen na 10 jaar ervaring met het aanzuren van mest? En wat leren we uit real-time sensormetingen van ammoniak in een gewone melkveestal in Diksmuide?

Op deze studiedag kijk je achter de schermen van het onderzoek: Onderzoekers ontrafelen het proces van de ammoniakvorming om vervolgens de reductiemogelijkheden uit te leggen. Dit gaat van het brongericht verminderen van de vorming van ureum in de urine, over het vermijden dat ureum omgezet wordt naar ammonium en ammoniak tot het capteren van ammoniak.
Hoe komen we tot betrouwbare en toepasbare maatregelen mét resultaat? Wat omhelst het proces van initieel idee, over het verzamelen van gegevens, naar de uiteindelijke toepassing en borging van ammoniak-reducerende maatregelen voor veestallen? Aan de hand van de lopende onderzoeken worden opportuniteiten en struikelblokken op weg naar ammoniak-reducerende oplossingen uit de doeken gedaan. De nood aan oplossingen is groot. Als wetenschappelijk Instituut voor Landbouw, Visserij en Voeding vormt ILVO een brug tussen fundamenteel onderzoek en praktijk.

Programma
13:00-13:30 Ontvangst + registratie
13:30-13:40 PAS onderzoek op ILVO: een blik op het verleden, heden en de toekomst [Eva Brusselman]
13:40-14:10 Laag eiwit voeding voor rundvee, kansen en knelpunten [Karen Goossens]
14:10-14:30 Ureaseremmers: een haalbare kaart? [Chari Vandenbussche]
14:30-14:50 Aanzuren van mest: potentieel en barrières [Peter Maenhout]
14:50-15:10 Zeolieten: Vulkanische mineralen als ammoniak-reducerend strooiseladditief? [Jonas Vandicke]
15:10-15:30 Pauze
15:30-15:50 Emissiemetingen op melkveestallen, een meetcampagne op hoger niveau [Loes Laanen]
15:50-16:10 Monitoring: lokale impact van NH3-emissies in kaart [An Verfaillie]
16:10-16:30 Werking van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV) [Lieve Herman]
16:30-17:00 Receptie

Deelname is gratis – inschrijven is verplicht.
Meer info: Website ILVO

%d bloggers liken dit: