Lemken vergroot inzet van Solitair zaaimachine

Lemken vergroot de inzetmogelijkheden van de nieuwe Solitair 9 pneumatische zaaimachine met de nieuwe “Duo” versie, die een gedeelde zaadtank krijgt. Hierdoor kunnen verschillende gewassen tegelijkertijd gezaaid worden, of kunnen zaden en meststoffen gelijktijdig uitgebracht worden.

De zaaigoedtank van de Solitair 9+ Duo heeft een inhoud van 1.850 liter en kan naar wens worden opgedeeld in de verhouding 50/50 of 60/40. Voor het uitbrengen van de tankinhoud zijn 2 mogelijkheden, namelijk Single shot en Double shot. Bij de Single shot uitvoering wordt het zaad of de meststof via de 2 elektrische doseerunits van uit de 2 tankdelen samen gebracht. De verschillende componenten worden in de zaaibuis naar de dubbele schijfkouters geleid en in één zaaivoor afgelegd. Zo kan bij het zaaien van wintergewassen een passende eerste afgifte van meststoffen of bij zomergewassen een volledige bemesting worden toegepast. De automatische rijpadschakeling is in de verdelers ingebouwd. Bij het Double shot systeem blijven de verschillende componenten gescheiden, wat voor een grotere flexibiliteit zorgt. Het uitbrengen via de dubbele schijfkouter kan zowel samen als gescheiden gebeuren.  Daarnaast kan de aflegdiepte van elke tweede rij, met een maximaal verschil van 5 cm, afzonderlijk via de aandrukrol worden ingesteld. Dit maakt het mogelijk om twee verschillende soorten zaaigoed telkens op de optimale zaaidiepte uit te brengen of een gelijktijdige bemesting van de tussenrijen toe te passen.

De Solitair 9+ Duo is in een werkbreedte van drie of vier meter verkrijgbaar.

%d bloggers liken dit: