Mest scheiden met Fliegl

Fliegl heeft de afgelopen 45 jaar uitgebreide expertise opgebouwd in zowel het transporteren als het verdelen van mest. De fabrikant komt nu ook met een mestscheider, ontwikkeld als een “plug & play” module.

Het scheiden van mest heeft een aantal voordelen. Door de scheiding in vaste en vloeibare fractie neemt het volume in de mestkelder af en ontstaan er 2 fracties die apart kunnen be- en verhandeld worden. De fosfaatrijke vaste fractie kan gebruikt worden als strooisel in ligboxen, maar kan ook gecomposteerd worden of uitgereden worden over het land. De dunne fractie heeft een hogere stikstofinhoud en kan geïnjecteerd worden op grasland of verspreid worden op bouwland. Wanneer de dunne fractie terug in de kelder gepompt wordt zal deze daar de aanwezige mengmest verder verdunnen zodat deze gemakkelijker gemixt en verpompt kan worden. De dunne fractie kan ook apart opgeslagen worden, en verder bewerkt om het volume te verlagen en zo de stikstof meer te concentreren.

Voor het gebruiksgemak opteerde Fliegl voor een “plug & play” principe. De mestseparator, elektromotor en schakelkast staan samen gemonteerd op een eenvoudig verplaatsbaar frame. Het volstaat de meegeleverde dompelpomp in de mestput te laten zakken en de seperator in te schakelen. De dompelpomp stuwt de mest naar de separator, die door middel van een vijzel de dunne en dikke fractie van elkaar scheidt. Het gewenste droge stof gehalte kan ingesteld worden via tegengewichten van 10 tot 30%. Het geheel heeft een energiebehoefte van 8,5 kW, 5,5 kW voor de separator, 3 kW voor de pomp. Omdat de separator en andere componenten samen op een frame zijn gemonteerd is deze gemakkelijk verplaatsbaar. Hierdoor is hij gemakkelijk inzetbaar op bedrijven met meerdere stallen of mestputten, of door loonwerkers die de separator eventueel kunnen verhuren.

 

YouTube player
%d bloggers liken dit: