Magazine: Resistente onkruiden bestrijden kan (3) – Bij en na de oogst

Tijdens het oogsten van graan- en oliehoudende gewassen komt het kaf terug op het land terecht. In dit kaf zitten niet alleen verloren zaden maar ook onkruidzaden. Deze krijgen al snel na de oogst de kans om te kiemen.

Een oppervlakkige grondbewerking na de oogst zorgt voor een vals zaadbed waarna het kiemende onkruid kan bestreden worden, maar resistente onkruiden gaan hardnekkig blijven groeien. Een Australische landbouwerszoon bedacht dat zaden die vernietigd worden niet kunnen kiemen en ontwikkelde de Seed Terminator, die in Europa via Zürn verdeeld wordt. De Seed Terminator is een opzetstuk dat op maaidorsers van John Deere, Claas, New Holland en Case Ih kan opgebouwd worden. De machine combineert 4 methodes om zaden kapot te maken, namelijk pletten, kapot slaan, snijden en malen. De machine is eigenlijk een soort hamermolen met verschillende ziften en een grote ventilator waarlangs het kaf en de onkruidzaden uitgeblazen worden. De snel draaiende rotoren, zoals de Seed Terminator er 2 heeft en de ziften die eveneens draaien vernietigen de zaden die door de machine passeren en verspreiden het kaf en de zaadresten over de werkbreedte van het maaibord. Het zaad dat door de Seed Terminator is gepasseerd kan niet meer kiemen, zodat niet alleen resistente onkruiden bestreden worden, maar er ook weinig tot geen graanopslag is in het veld.

Een andere mogelijkheid om te voorkomen dat onkruidzaden verspreid worden met het kaf is het kaf verzamelen. Onder meer het Franse Thievin, in België geïmporteerd via Agrimac, heeft een dergelijke machine in hun gamma. De Thievin Turbopaille is een opvangbak met afvoervijzel en turbine die het kaf opvangt en uitblaast in een meerijdende aanhangwagen. Een andere mogelijkheid is dat de maaidorser een aanhangwagen meetrekt. Het kaf kan nadien gebruikt worden als strooisel in pluimveestallen, als brandstof of als bijproduct in dierenvoer. Bij de Turbopaille bestaat ook de mogelijkheid om het kaf bovenop het strozwad te blazen en mee te persen. De kans is dan echter groot dat onkruidzaden door het stro vallen, waardoor de werking van het systeem onderuit gehaald wordt. In onder andere Australië, waar ze al langer problemen hebben met resistente onkruiden in de graanstreken, wordt ook dikwijls gebruik gemaakt van een kafwagen (‘Chaff Cart’). Dit is een aanhangwagen met transportband die achter de maaidorser wordt meegetrokken. Het kaf valt op een transportband waarna het wordt afgevoerd naar de aanhangwagen. Het Australische Grains Research and Development Corporation (GRDC) becijferde dat het verzamelen van kaf via een kafwagen 55 tot 60% minder onkruid oplevert het jaar nadien. Om kaf te verzamelen bestaan er ook systemen die op de maaidorser worden opgebouwd, maar die hebben dikwijls een beperkte inhoud waardoor er frequenter moet gelost worden op de kopakker waardoor er nodeloos tijd verloren gaat tijdens de drukke oogstperiodes.

Na de oogst kan er opnieuw een vals zaaibed aangelegd worden door middel van zeer oppervlakkige grondbewerking. De kiemende onkruiden gaan dan bij een vervolgbewerking zoals drijfmest injecteren of vanggewas inzaaien, vernietigd worden.

Naast al deze methodes om (resistente) onkruiden te bestrijden is een goede bedrijfshygiëne van belang. Als men weet dat er op bepaalde percelen resistente onkruiden voorkomen, dan kan het zeker geen kwaad om oogstmachines te reinigen na de oogst van die percelen. Op die manier wordt het verspreiden van onkruidzaden vermeden. Bij onkruiden die zich voortplanten via knolletjes, wortelstokken of uitlopers is ook het reinigen van andere machines een must!

%d bloggers liken dit: