Vogelnesten detecteren met een drone

Akkervogelsoort als de bruine kiekendief of de grauwe gors zijn volop aan het broeden in grasland of tussen de granen. Om te voorkomen dat deze soorten op termijn helemaal verdwijnen is het van belang dat nesten tijdig opgespoord worden, voor er gemaaid of geoogst wordt. Hectares sprak met Wannes Dermout, die zich met Falcoflight specialiseerde in het opsporen van nesten en jong wild.

HE: Wannes, van waar het idee om met nestdetectie te beginnen? Wat is je achtergrond op gebied van natuur/vogels?
Wannes: Ik ben van jongs af aan gefascineerd door natuur en milieu. Mijn grootvader was een landbouwer met een hart voor natuur, door hem leerde ik turen naar een veldleeuwerik in de lucht. Van het boerenland groeide deze interesse in natuur en milieu alsmaar verder uit. Ik ben nu twee jaar actief als zelfstandig dronepiloot, mijn bedrijfje noemt ‘Falcoflight’. Naast luchtfotografie en – videografie wou ik me verder specialiseren in de natuur en landbouwsector omdat mijn passie daar ligt. Door de tijd zag ik hoe het bestand van akker- en weidevogels alsmaar verder achteruit ging, tot de dag van vandaag waar akkers akelig stil geworden zijn en een broedvogel spotten eerder zeldzaam is. Momenteel lopen er reeds projecten in samenwerking tussen landbouw en milieuorganisaties om de populaties van akker- en weidevogels te ondersteunen (bijv. beheersovereenkomsten) . De dronetoepassing die ik gebruik is hier een perfecte aanvulling op. Met een drone, voorzien van warmtebeeldcamera kan ik nesten van akker- en weidevogels snel opsporen. Door de nesten te lokaliseren, ze te beschermen en ze eventueel op te volgen, wil ik meehelpen aan de heropleving van het broedvogelbestand op akkers en weiden. Het betreft vooral de grondbroeders zoals kievit, patrijs, grutto, wulp, kiekendief, kwartel, veldleeuwerik, enz…

 

HE: Waarom zet je een drone in om nesten te lokaliseren?
Wannes:
Het lokaliseren van de nesten met een drone heeft enkele grote voordelen:

– Het gebeurt nog vaak dat de eieren of kuikens van een nest tijdens werkzaamheden op het land vernietigd worden. Vogels zoals de grutto bijvoorbeeld leggen hun eieren in grasland, goed gecamoufleerd, bijna onzichtbaar voor het oog. Tijdens het maaien is het moeilijk om de nesten te zien, en zo kan het gebeuren dat er een nest verdwijnt in de maaibalk. Kadavers in ingekuild gras of strobalen kunnen voor problemen zorgen (bv botulisme), maar daarnaast gaat op deze manier de populatie van akkervogels bij broedfalen snel achteruit. De aanwezigheid van deze grondbroeders is echter een belangrijke schakel in de biodiversiteit die ook de landbouw ten goede komt. Ik zie de landbouwsector dan ook als een belangrijke schakel en partner in het behoud van akker- en weidevogels.

– Door de nesten vanuit de lucht op te sporen (waar dit vroeger te voet door het land werd gedaan) trek je geen (geur)spoor die anders makkelijk te volgen is door predatoren naar het nest.

– De drone legt de exacte plaatbepaling vast (gps-coordinaten) van de nestlocatie. Zo kunnen de gegevens snel doorgespeeld worden aan de landbouwer en eventueel in het GPS-systeem van de tractor ingevoerd worden om nestlocaties te vermijden en ze zo te sparen van vernietiging.

– Door het vinden van de nesten kunnen we het aantal broedgevallen tellen. Op die manier kunnen er statistieken bijgehouden worden die van pas kunnen komen voor latere beslissingen.

HE: Is de drone speciaal uitgerust of is het een standaard drone?
Wannes: De drone die ik momenteel gebruik is een standaard professionele drone met een hoge resolutiecamera. Onder de drone zit nog een extra bevestiging met een warmtebeeldcamera voorzien van speciale software ontwikkeld voor nestdetectie. De warmtebeeldcamera gebruik ik voor detectie, de kleurenbeelden gebruik ik voor de soortherkenning (ei, vogel of wild).

HE: Welke oppervlakte kan je scannen? Hoe lang ben je bezig per hectare?
Wannes:
De drone vliegt op een hoogte van 35-45 meter om het gebied te scannen. Daarbij is het bij wet bepaald dat je het toestel ten allen tijde moet blijven zien. In principe  (afhankelijk van de vegetatie en de doelsoort die ik moet zoeken) kan ik in één uur tijd ongeveer 20 ha scannen.

HE: Hoe herken je nesten of jong wild?
Wannes:
Jong wild (konijn, haas, ree, patrijs, …)kan je al snel herkennen op warmtebeeld door hun vorm of gedrag. Voor nesten met eieren of kuikens is een analyse met kleurenfoto nodig die ook gemaakt wordt door de drone.

HE: Wat gebeurt er nadat je een nest of jong wild gevonden hebt?
Wannes:
Dit is afhankelijk van de opdracht en de wens van de opdrachtgever, in België mag je ook niet zomaar over ieders eigendom met een drone gaan vliegen. Momenteel lopen al mijn opdrachten ‘in opdracht van’ en met een specifiek doel. Indien het gaat om alle soorten in kaart brengen (bij voorbeeld in natuurgebied), worden enkel de coördinaten van de verschillende nesten en soorten op een kaart overgezet. Gaat het om beschermde soorten zoals bij voorbeeld de bruine kiekendief, dan zal de locatie doorgespeeld worden aan de landbouwer en wordt samen met natuurorganisaties gekeken hoe de nesten kunnen beschermd worden. Het beschermen van de nesten kan bijvoorbeeld door het bepalen van een latere maaidatum op dat deel van het perceel (met of zonder vergoeding), soms wordt ook een raster rond de nesten geplaatst om eventuele predatie tegen te gaan, stokjes naast de nesten plaatsen om de landbouwer te waarschuwen, of worden eenvoudig weg de coördinaten aan de landbouwer doorgespeeld met de vraag om deze locaties op het perceel niet te verstoren. Wanneer er stokjes geplaatst worden zijn het meestal bamboestokjes, zonder kleurmerken of vlaggetjes of stokjes waar kraaien of roofvogels kunnen gaan opzitten. Predatoren zijn zeer slim en kunnen de aanwezigheid van deze (gekleurde) stokjes al snel linken aan een lekkere hap.

HE: Voor wie werk je meestal?
Wannes:
Momenteel werk ik vooral in opdracht van natuurverenigingen en de overheid, die dan de verder communicatie met landbouwers op zich nemen. Ik hoop het volgend broedseizoen ook zelf samenwerkingen met de landbouwsector op te zetten.

HE: Wat is de kostprijs van zo’n nestdetectie?
Wannes:
De kostprijs is van veel elementen afhankelijk: de zone waar gevlogen moet worden (in regel met de dronewetgeving en de geldende regels betreffende het luchtruim), de oppervlakte, de doelsoort, de complexiteit van de vliegzone, … De prijs wordt dan ook opdracht per opdracht bekeken. Heb je als landbouwer een broedgeval van een bruine kiekendief, grauwe kiekendief, kwartelkoning, grauwe gors of velduil, dan kan je als grondeigenaar voor het nemen van beschermingsmaatregelen een subsidie van de overheid krijgen via het Agentschap Natuur en Bos.

 

Wannes Dermout is 2 jaar actief als zelfstandig drone-piloot en specialiseerde zich in het detecteren van nesten en (jong) wild. Door het detecteren van nesten of (jong) wild kan voorkomen worden dat nesten tijdens het maaien of oogsten vernield geraken en dat (jong) wild gedood wordt. Zo wordt vervuiling van ruwvoer of oogst voorkomen en draagt onze sector, in samenwerking met mensen als Wannes en natuurverenigingen, bij tot het in stand houden van het vogelbestand.

Meer info over het detecteren van nesten vindt u op de website van Falcoflight

 

Previous post Nieuw topmodel voor John Deere 7R reeks
Next post Nieuwe 4-elements middenafleghark bij Krone
%d bloggers liken dit: