Dossier: groenbemesters: vernietiging van groenbemester

Met minimale input, maximaal effect

Het areaal groenbemesters is de afgelopen jaren sterk gestegen door enerzijds Europese regels, anderzijds Belgische en Vlaamse reglementeringen. De voordelen van groenbemesters zijn gekend en worden gewaardeerd, maar de ‘teelt’ houdt een aantal consequenties in, zoals extra arbeidsgangen bij het inzaaien en bij de vernietiging. De gouden regel bij de teelt van groenbemesters is “Met minimale input, maximaal effect”.

De opmerkelijk zachte winter heeft als resultaat dat op veel percelen de groenbemester nog groen staat of zelfs in bloei is. Bij de teelt van groenbemesters is de vrieskou een bondgenoot. Enkele dagen en nachten stevige vorst doen het gewas afsterven en deels verteren. Deze winter hadden we enkele vorstdagen (dagen met nachtvorst) en geen enkele ijsdag (dagen waarop het overdag ook vriest). De gevolgen zien we. Dit wil dus zeggen dat we voor de komende teelten eerst de groenbemesters moeten vernietigen. Het vernietigen van groenbemesters zorgt er voor dat de plantenresten verteren en zo hun opgeslagen nutriënten terug vrij geven voor de volgende teelt. Daarnaast brengen de plantenresten ook organische massa in de bodem wat positief is voor het bodemleven, erosie etc.

Vernietigen van groenbemester houdt in dat de bovengrondse plantendelen mechanisch verkleind worden zodat ze kunnen verteren of dat ze op chemische wijze worden behandeld en zo afsterven. Voor een goede afbraak worden de verkleinde plantenresten best gemengd in de bovenste bodemlaag. Er bestaan veel verschillende technieken voor het vernietigen van groenbemesters, maar die met de minimale input verdient de voorkeur. Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met de machines aanwezig op het bedrijf, maar wanneer grotere oppervlaktes vanggewas moeten vernietigd worden is het zeker de moeite om na te denken over een extra investering. Sommige machines kunnen enkel ingezet worden voor de vernietiging, andere kunnen meer divers ingezet worden. We lijsten hieronder de verschillende technieken op, de komende dagen gaan we hier dieper op in.

  • Rollen
  • Schijveneg
  • Cultivator
  • (Klepel)maaier
  • Spitmachine
  • Ploegen
  • Chemische vernietiging
  • Andere

Vroeg of laat vernietigen?
Afhankelijk van de streek kan groenbemester al vanaf half oktober terug vernietigd worden, in andere streken is dat vanaf 1december of 1 februari. Vroege vernietiging houdt in dat de groenbemester voor nieuwjaar aangepakt wordt. Wanneer enkel de bovengrondse plantedelen vernietigd worden door bijvoorbeeld maaien, dan kan het vanggewas terug uitschieten voor een 2de groei. Worden de planten volledig vernietigd en gemengd met de bovenste grondlagen dan bestaat de kans op uitspoeling van nutriënten. Vroege vernietiging wordt dus best vermeden. Enkel wanneer het niet anders kan, omdat bijvoorbeeld het ingezaaide areaal te groot is om te wachten tot in het voorjaar, is vroege vernietiging te verantwoorden. Bij late vernietiging wordt best rekening gehouden met de volgende teelt. Wanneer de groenbemester enkele weken voor de volgende teelt kan aangepakt worden, dan kan deze reeds verteren voor de grond klaar gelegd wordt zodat plantenresten geen machines kunnen verstoppen.

*Deze lijst kan onvolledig zijn, gebruikt u een techniek die niet voor komt, laat het ons dan zeker weten!

%d bloggers liken dit: