Krone en Lemken lanceerden in 2022 hun project “Combined Powers”.  Binnen dit project ontwikkelden ze samen een autonome trekker die de voorbije 2 jaar uitgebreid getest werd. De autonome machine kreeg intussen ook een fronthefinrichting, wat de inzetmogelijkheden opmerkelijk verhoogd.

De Combined Powers trekker, die voorheen in Krone-groen en Lemken-blauw stond, gaat voortaan platinagrijs door het leven. Hiermee willen de fabrikanten aangeven dat het echt wel een gezamenlijk  maar zelfstandig project is. Onder de motorkap van de nieuwe generatie VTE (Verfahrenstechnische Einheiten) zit een 230 pk sterke motor, die via een generator het geheel van stroom voorziet voor een dieselelektrische aandrijving. De 4-wielbesturing met grote banden zorgt voor een maximale trekkracht en minimale bodemdruk. Door het integreren van een fronthefinrichting en -aftakas kan de VTE nu aan beide zijden voorzien worden van werktuigen. Zo kan de machine maaien met een Krone tripelmaaier of grondbewerking en zaaien combineren met een Lemken zaaicombinatie met fronttank. Ook andere combinaties behoren natuurlijk tot de mogelijkheden.

Bij beide fabrikanten draait het echter niet alleen om de ontwikkeling van een eigen trekker, maar ook om een beter inzicht te krijgen in de arbeidsprocessen die gelinkt zijn aan autonome machines.   De verworven inzichten maken het mogelijk om de aansturing van trekkers door machines te verbeteren en autonome machines nog preciezer te maken.

Het project ‘Combined Powers‘ markeert een doorslaggevende stap in de richting van efficiëntie en innovatie in de moderne landbouw. De verder ontwikkelde autonome trekmachines van Krone en Lemken maken praktijktests op grote arealen mogelijk en verbeteren de betrouwbaarheid van de autonome processen aanzienlijk. De praktijktests vinden op verschillende agrarische bedrijven in Duitsland en omringende Europese landen plaats, om de functionaliteit en communicatie van de VTE met ver­schillende aanbouwwerktuigen onder realistische omstandigheden te testen.

Met het Combined Powers project streven Krone en Lemken naar  open interfaces en uitwisseling met andere fabrikanten van aanbouwwerktuigen om zo voor hun klanten meerwaarde te creëren. Beide ondernemingen streven ernaar het product in nauwe samenwerking met actieve agrariërs verder te ontwikkelen en zo snel mogelijk op de markt te kunnen brengen. Hierdoor worden toekomstgerichte oplossingen gecreëerd tegen het dreigende tekort aan agrarische vakmensen, doordat boeren in de toekomst als systeem­beheerder autonoom werkende machines kunnen inzetten en zich intensiever met agrarische zaken zoals managementtaken op het bedrijf kunnen bezighouden.

%d bloggers liken dit: