Verontreiniging, beter voorkomen dan genezen!

De afgelopen maanden verschenen er geregeld negatieve berichten in de pers over gewasbeschermingsmiddelen. Als fabrikant van machines voor gewasbescherming is Delvano zich van deze problematiek bewust. Al in 2011 introduceerde Delvano het Auto-Eco-Clean systeem, waarmee gedragen, getrokken en zelfrijdende veldspuiten volledig kunnen gereinigd worden, zonder hiermee het milieu te belasten.

De druk op de landbouwsector neemt steeds meer toe. Niet alleen is er een groeiende wereldbevolking die vraagt naar kwalitatief en veilig voedsel, maar ook de impact van de landbouwsector op het leefmilieu wordt van dichtbij gevolgd. Om onze gewassen gezond te houden rekent de landbouwsector op gewasbeschermingsmiddelen. Hoewel, bij correct gebruik, de milieu-impact van deze producten miniem is, bestaat er altijd een kans op verontreiniging. Tijdens bepaalde handelingen, zoals het mengen en vullen van de spuittank, of bij het ledigen en reinigen van de tanks, is de kans op een (lokale) verontreiniging het grootst. Om dit risico zo klein mogelijk te maken, introduceerde Delvano al in 2011 het Auto-Eco-Clean systeem. Dit systeem, dat beschikbaar is op zowel de gedragen en getrokken veldspuiten als op de zelfrijders, omvat 3 programma’s om de machine te reinigen en restvloeistof op een veilige manier te verwerken. Bij het reinigen van de machine worden zowel de pomp als de spuitleidingen, spuitdoppen en spuittank gereinigd. Voor de restvloeistof kan gekozen worden om dit verdund op het veld te verspuiten, of weg te pompen om gereinigd te worden door middel van een biofilter of phytobak. De schoonwatertank waarmee het Auto-Eco-Clean systeem van water voorzien wordt, heeft een inhoud die ongeveer 10% bedraagt van de hoofdtank. Dit is voldoende om de machines helemaal te reinigen.

Als producent van machines voor gewasbescherming is Delvano zich er van bewust dat foutief gebruik van hun machines zware gevolgen kunnen hebben, zowel voor de personen die in rechtstreeks contact komen met gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, als voor het leefmilieu dat we als mensen delen. Daarom wordt elke getrokken Delvano veldspuit die in september 2023 besteld wordt, gratis uitgerust met het Auto-Eco-Clean systeem. Want onze verantwoordelijkheid nemen, dat moeten we als sector samen doen.

 

%d bloggers liken dit: