Lemken doet onderzoek naar Carbon Farming

Carbon Farming is hot. Sinds een aantal maanden duikt het thema overal op. Ook grote fabrikanten, zoals Lemken, buigen zich er over. De fabrikant ontwikkelde, samen met het Duitse  Leibniz Centrum voor Agricultuur- en Landschapsonderzoek, een nieuw type ploeg dat bij Carbon Farming kan ingezet worden.

Carbon Farming is de Engelse term voor koolstofbewuste landbouw. Op zich is het geen ingewikkeld verhaal. In onze atmosfeer zit CO2, een broeikasgas dat onder meer bijdraagt tot opwarming van de aarde en klimaatverandering. Hoe meer dit gas uit de lucht kan getrokken worden, hoe beter het op lange termijn is. Planten hebben C02 nodig om te kunnen groeien en gaan dit gas uit de atmosfeer “zuigen”. Het chemisch element C, of koolstof, wordt door de planten vastgelegd in hun cellen, waarbij zuurstof terug afgeven wordt aan de atmosfeer.  Door plantenresten, vaste mest of compost in te gaan werken in landbouwgrond verhoogt het humusgehalte in de grond en wordt deze koolstof opgeslagen in de grond.

Lemken ontwikkelde samen met het  Duitse Leibniz Centrum voor Agricultuur- en Landschapsonderzoek (ZALF) een ploeg die humusrijke grond dieper gaat onderploegen, en zo koolstof dieper gaat opslagen. Met ploeglichamen die op verschillende diepten in de bodem werken, ontstaat in elke tweede ploegvoor een schacht onder de teeltbodem, waarin humusrijke bovengrond wordt aangebracht. Analysen van eerdere proeven op het ZALF laten zien dat meer dan de helft van deze humuslaag behouden blijft en daarmee een langdurige opslag van CO2 wordt gegarandeerd. De naar boven gekomen, humusarmere ondergrond mengt zich met de bovenlaag en wordt, doordat het via het gewas wordt voorzien van koolstof, binnen enkele jaren een nieuwe, humusrijke bovengrond. Al met al neemt de humusvoorraad in bodems die op deze manier zijn bewerkt toe en stijgt de bodemvruchtbaarheid. Het doorbreken van de ploegzool door de dieper werkende ploeglichamen en op hetzelfde moment inbrengen van humusrijke bovengrond onderin zorgt ervoor dat de wortels van de planten de diepere bodemlagen kunnen ontsluiten en het water en de grondstoffen die daar aanwezig zijn kunnen opnemen. Hierdoor kunnen de opbrengsten in het eerste jaar al met vijf procent stijgen. Dit effect werd tussen de jaren ’60 en ’80 van de vorige eeuw al geconstateerd en is nu door veldproeven van het ZALF bevestigd. Deze procedure kan na vijf tot tien jaar diagonaal op de rijrichting nogmaals plaatsvinden.

Door de iQblue connect-module kan de op beproefde ploegen van LEMKEN gebaseerde ploeg voor carbon farming werkgegevens locatiespecifiek registreren en de diepte en positie van de aangelegde schachten nauwkeurig documenteren. De Juwel CF ploeg zal half 2024 verkrijgbaar zijn.

Meer weten over Carbon Farming? Lees het interview met Thomas Truyen van LG Seeds over het onderwerp in Hectares Magazine 2022-001

 

%d bloggers liken dit: