Amazone rekent uit wat kantstrooien opbrengt

Bijna alle kunstmeststrooiers zijn voorzien van een kantstrooi-inrichting. Deze moet voorkomen dat kunstmest terecht komt waar het niet hoort, zoals op een naastliggend veld, de straat of de gracht. Zo’n kantstrooi-inrichting is een optie met een prijs, maar wat brengt die optie op termijn op? Amazone ontwikkelde een tool om dit te berekenen.

Amazone strooiers kunnen voorzien worden van de AutoTS kantstrooi-inrichting. Van uit de cabine kan dan gekozen worden voor de verschillende kantstrooimethoden, zoals rand- grens- of greppelstrooien. De verschillende instellingen worden gebruikt afhankelijk van de toestand aan de perceelgrens: Als het te bewerken veld bijvoorbeeld grenst aan een perceel met een soortgelijk gewas, kan 100 procent van de strooihoeveelheid door middel van kantstrooien tot de rand van het veld worden toegediend. Ligt direct naast de perceelgrens een weg of een openbaar pad, dan kan er eenvoudig overgeschakeld worden op grensstrooien. De maximale werpwijdte vermindert zich dan tot de afstand van de perceelgrens. Op deze wijze wordt voorkomen, dat de kunstmest over de grens wordt geworpen. Indien zich in de directe omgeving van het perceel beken, sloten, open wateren of gebieden bevinden die onder ecologisch beheer staan, wordt de benodigde afstand tot de perceelgrens door de instelling greppelstrooien aangehouden. Het milieu wordt ontzien en tevens worden hoge opbrengsten op de grenzen van het perceel bereikt.

Kantstrooien kan dus zowel besparend werken, omdat er geen kunstmest gestrooid wordt waar die niet hoort, als voor extra opbrengst zorgen omdat er exact daar wordt gestrooid waar de kunstmest nodig is. Een getal plakken op de besparing enerzijds en de extra opbrengst anderzijds is echter moeilijk. Amazone ontwikkelde de Grensstrooirekenmodule om dit te berekenen. Om deze module te staven, testte Amazone gedurende verschillende jaren het AutoTS kantstrooisysteem in de praktijk. Bij deze testen werd het AutoTS-systeem onder praktijkomstandigheden vergeleken met andere conventionele kantstrooimethoden, met een rijpadafstand van 24 meter en een verdeling van de hoeveelheid kunstmest in drie giften.

De opbrengstresultaten laten zien dat er een significant verschil is tussen de kantstrooivarianten in de proeven op de buitenste 5 meter van de percelen. Met behulp van conventionele kantstrooimethoden konden in het randgebied gemiddelde opbrengsten van circa 68 procent van de referentieopbrengst van het perceel worden behaald. Met AMAZONE AutoTS werd in het randgebied een gemiddelde opbrengst van 85 procent van de referentieopbrengst behaald. Dit betekent dat de gemiddelde meeropbrengst voor AMAZONE-kunstmeststrooiers met AutoTS ongeveer 17 procent hoger is ten opzichte van conventionele methoden.

In de nieuwe rekenmodule van Amazone kunnen opbrengsten en winsten van verschillende teelten ingevoerd worden, zodat de te behalen extra opbrengsten gemakkelijk kunnen afgelezen worden.
De  module bestaat in 7 talen en is te vinden op de website van Amazone

%d bloggers liken dit: