AVR en Dacom brengen velddata samen

AVR stelt al enige tijd de nodige technologie ter beschikking aan landbouwbedrijven om data te gaan verzamelen. Deze data wordt gevisualiseerd op het digitale AVR Connect platform. Voordeel voor de landbouwer is dat hij een beter, én real time inzicht krijgt over wat er met de machine gebeurt, hoe die aan het werken is, en hoe dit efficiënter kan.

Een doorontwikkeling op dit platform is de samenwerking met Dacom Farm Intelligence waardoor ook de perceelsdata gekoppeld wordt aan de machinedata om tot een nog vollediger beeld te komen. Doel is om de teeltkosten te verlagen en bij te dragen aan een duurzame voedselproductie, dankzij de gerichte adviezen die voortvloeien uit de beveiligde koppelingen tussen AVR Connect en de Dacom Cloudfarm applicatie.

Vanuit AVR Connect kan nu heel gemakkelijk een beveiligde koppeling opgezet worden met het Dacom Cloudfarm pakket (als de teler een Cloudfarm abonnement bij Dacom heeft). De AVR-machinedata kan automatisch in Cloudfarm ingelezen worden en omgekeerd kan de velddata in AVR Connect ingelezen worden.

Tijdens het rooien of poten wordt elke seconde het actuele brandstofverbruik, de opbrengst of het aantal geplante aardappels per vierkante meter gelogd. De gemeten locatie-data en de totalen komen draadloos beschikbaar in AVR Connect.  In deze koppeling kunnen velden tussen beide platformen gesynchroniseerd worden, naast het doorsturen van opbrengst- en andere machinedata van de geconnecteerde AVR-rooiers naar Dacom, om bijvoorbeeld opbrengstkaartjes te visualiseren binnen Dacom.

Na het leggen van een koppeling worden deze gegevens automatisch naar Dacom Cloudfarm gestuurd.

Op basis van de totalen kan de teeltfiche automatisch ingevuld worden, bijvoorbeeld een oogst-registratie met uren, brandstofgebruik, gebruikte machine en totalenopbrengst. Deze teeltregistratie kan gebruikt worden voor rapportage, controle van toelatingen, (bijvoorbeeld de veiligheidstermijn) of het berekenen van saldo’s. Gemakkelijk, inzicht (rapportage en kosten) en de verschillen binnen het perceel zichtbaar.  Machinedata kan in Cloudfarm gecombineerd worden met andere databronnen (zoals satelliet, hoogtekaart, grondsoorten) voor bijvoorbeeld analyse-doeleinden. Alle relevante data wordt omgezet in concrete adviezen.

%d bloggers liken dit: