Corona en de landbouwsector

Het coronavirus heeft ons land in zijn greep. De pandemie dwingt de overheid tot nooit eerder geziene maatregelen. Welke impact heeft dit nu op onze sector?

In het ministeriële besluit van 18 maart 2020 worden een aantal drastische maatregelen naar voor geschoven. Zo worden een heleboel winkels, restaurants en bars verplicht gesloten, worden niet-noodzakelijke verplaatsingen verboden, geldt er een algemeen samenscholingsverbod en worden lessen in alle scholen opgeschort. Thuiswerk/telewerk wordt verplicht voor zij die het kunnen, waar dit niet kan worden maatregelen genomen om eventuele besmetting te voorkomen. Ook op de landbouw- en aanverwante sectoren heeft dit ministeriële besluit een invloed.

Landbouwers:

 • Landbouwers vallen onder paritair comité 144 of 145, voor deze paritair comités gelden geen beperkingen om het werk te kunnen uitvoeren. De landbouwsector wordt aanzien als “essentiële/strategische bedrijven”. Dit wil dus zeggen dat deze bedrijven normaal kunnen blijven functioneren, met in acht name van de regels op gebied van social distancing (minstens 1,5m tussen de werknemers onderling).
 • Volgens het ministeriële besluit is het “verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen”. Hier zijn een aantal uitzondering op, zoals “het uitvoeren van de professionele verplaatsingen”. Voor landbouwers houdt dit in dat velden mogen bewerkt worden, dieren mogen verzorgd worden, noodzakelijke transporten zoals mest, dierenvoer etc mogen gedaan worden. In principe is elke verplaatsing met de trekker of zelfrijdende landbouwmachines dus toegelaten.
 • Verplaatsingen die niet met een trekker of zelfrijdende landbouwmachine gebeuren zijn open voor discussie. Er wordt van uit gegaan dat de politie bij controles de geest van de wet volgt, en niet te letter. Dit wil dus zeggen dat er bij eventuele controle ruimte is tot interpretatie. Producten naar de veiling of depot voeren met de bestelwagen zal zeker geen problemen opleveren, maar andere verplaatsingen kunnen eventueel wel tot een sanctie leiden. Wanneer er dus bijvoorbeeld wisselstukken moeten afgehaald worden, zorg dan dat je het nodige kan bewijzen (bestelbon, bevestiging van bestelling, dat de onderdelen nodig zijn voor de verderzetting van de werking van het bedrijf,…)
 • Baat u een hoevewinkel uit? Hou dan rekening met de ruimte per klant. Het ministeriële besluit stelt dat er 1 klant per 10m² winkeloppervlakte mag aanwezig zijn. Daarnaast moet er tussen de mensen onderling minstens 1,5 m ruimte zijn.
 • Hoeveterrassen zijn verboden! Het meubilair moet binnen opgeborgen worden.

Aanverwante sectoren: (dealers, importeurs, machinewerkplaatsen, transporteurs,…)

 • Alle niet-noodzakelijke bedrijven moeten voorzien in de mogelijkheid van thuis uit te werken. Voor vertegenwoordigers en administratief personeel behoort dit tot de mogelijkheden, voor mechaniekers en magazijniers ligt dit anders. Voorzie voor hun voldoende werkruimte. Pauzes worden best in shifts genomen zodat kans op eventuele besmetting beperkt wordt.
 • Vermijd mogelijke besmetting door het ontsmetten van handvaten, sturen en bedieningsknoppen van machines. Vermijd het uitwisselen van gereedschappen onderling.
 • Herstellingen aan tractoren en landbouwmachines mogen gebeuren zonder beperkingen. Ook herstellingen aan particuliere machines mogen nog gebeuren. De tuinsector valt echter niet onder de “cruciale sectoren”, de herstellingen aan deze machines zou de komende dagen dus moeten stilvallen.
 • Het afleveren van nieuwe machines voor de land- en tuinbouwsector is nog altijd toegelaten. Hou rekening met de afstand tussen personen bij de aflevering. Geen sleuteloverdrachten en fotomomenten, maar de sleutels op het contact laten zitten of op een veilige plaats afleggen.
 • Het afhalen van machines door particulieren is niet toegestaan, aangezien niet-noodzakelijke verplaatsingen verboden zijn. Het afleveren van deze machines mag nog wel, maar hou opnieuw rekening met social distancing.
 • Zorg voor een aparte, veilige plek voor het afhalen van wisselstukken of het achterlaten van te repareren machines.
 • Ook het transport van mest door erkende mestvervoerders mag van de maatregelen die door het ministeriële besluit zijn opgelegd geen hinder ondervinden. De transporten mogen gewoon door gaan.

Voor de volledige wettekst: Klik hier
Bij eventuele vragen:

 

 

%d bloggers liken dit: