Magazine: Ongelukken met machines, ze gebeuren sneller dan je denkt! (2)

In het hoofdartikel rond veiligheid deed Patrick zijn verhaal. We moeten niet lang nadenken om voorbeelden te vinden die vergelijkbaar zijn met dit verhaal. Tussen de New Holland 1880 waarmee Patrick reed en de moderne FR hakselaars die we nu op het veld zien is veel veranderd, niet alleen op gebied van techniek en comfort maar zeker ook op vlak van veiligheid. We vroegen wat meer uitleg bij New Holland, en kregen deze van Stephanie Heylen (Global Product Manager Self Propelled Forage Harvesters (SPFH)), Bart Vroman (Platform Manager SPFH), Johan Doom (New Product Quality-verantwoordelijke) en Kalina Hadzieva (Verantwoordelijk voor de Technlogie en Off-road Homologaties).

Hectares: Hoe zijn veiligheidsvoorzieningen geëvolueerd over de jaren?
New Holland:
Deze voorzieningen zijn enorm geëvolueerd. De machines zijn niet alleen performanter geworden, maar ook comfortabeler, ergonomischer en vooral, veel veiliger. Tussen toen en nu is het moeilijk om daar een specifieke tijdlijn op te plakken, maar we kunnen wel een aantal zaken opsommen. De hakselaars zijn nu uitgerust met een zetelschakelaar, die bij activatie (door het opstaan van de chauffeur uit zijn zetel) de rollen en voorzetstuk stopt, de hakseltrommel en blazer volgen 5 seconden later. Alle roterende delen zijn afgeschermd volgens de vereiste veiligheidsnormen (behalve de voorzetstukken). Er zijn er ook nog veel bijkomende afschermingen gekomen. Volgens de laatste standaarden is het niet mogelijk dat transmissies (kettingen, riemen, PTO, enz.) blootgesteld zijn. We beveiligen ook de serviceruimte met een Interlock. Deze kan enkel geopend worden als alle draaiende delen stil staan. De chauffeur heeft een Stop-knop die meteen alles stopt. Een nood-knop dicht bij de messen, zoals Patrick dat zou wensen, hebben wij niet. Hoofdreden hiervoor is dat het slijpen van de messen nu automatisch gebeurt van uit de cabine door de chauffeur, een 2de persoon is dus niet (meer) nodig. Om andere chauffeurs of mensen in de buurt te waarschuwen zijn de machines uitgerust met een waarschuwingsgeluid bij het achteruitrijden. Door een aantal handelingen van uit de cabine mogelijk te maken, zoals het slijpen van messen en smeren van draaiende delen, hebben we niet alleen de ergonomie sterk verbeterd, maar ook de veiligheid is er veel op vooruit gegaan.

HE: Welke instanties leggen de veiligheidseisen op?
NH:
Alle landbouwmachines moeten voldoen aan de Machine Richtlijn 2006/42/EC. Deze Richtlijn, die alle essentiële veiligheidseisen omschrijft, wordt opgelegd door de Europese Commissie en zijn geldig in alle landen van de EU. Aangezien deze essentiële veiligheidseisen heel generisch omschreven worden in de Machine Richtlijn, zijn er een reeks van onderliggende standaarden, ook geharmoniseerde standaarden genoemd, die alle partijen, die bezig zijn met ontwerp en veiligheid, helpen. Deze standaarden zijn soms Europees (CEN) of ze zijn soms Internationaal (ISO), maar ze worden altijd geëvalueerd door de Commissie dat ze de nodige veiligheid garanderen.

HE: Hoe worden die gecontroleerd?
NH:
De certificatie volgens de geharmoniseerde standaarden voor landbouwmachines is eigenlijk een zelfdeclaratie. Dat is ook het bewijs dat een landbouwmachine aan de Machine Richtlijn beantwoord, er is een Declaratie van Conformiteit uitgereikt per serienummer.

Elke fabrikant is verantwoordelijk voor zijn machines en moet verzekeren dat de machines volgens de standaarden ontworpen zijn en gemaakt worden. De grote fabrikanten kiezen om hun eigen mensen in dienst te hebben, die de nodige evaluaties en controles uitvoeren en advies verstrekken. Kleinere fabrikanten kunnen beroep doen op externe controle-bedrijven.

HE: Gaan jullie verder dan wat wettelijk opgelegd wordt?
NH: Ja. Wij bieden bij voorbeeld extra spiegels en achteruitkijk camera aan. Die zijn tot op heden niet verplicht, maar wij zien dat ze nuttig en geliefd zijn door de klanten.

HE: Geven jullie veiligheidstrainingen aan bestuurders, mekaniekers of dealers?
NH:
Wij geven trainingen aan de dealers en hun mekaniekers. Zij geven nadien die trainingen volgens het Harvest Master plan aan de bestuurders. Dit gebeurt veelal samen met de New Holland Service verantwoordelijke. Daarnaast zijn de veiligheidssystemen uitgebreid omschreven in de gebruikshandleiding.

 

HE: Wat met boeren en loonwerkers die veiligheidsvoorzieningen wegnemen/overbruggen?
NH:
Degenen die dit doen zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Wij zijn en kunnen enkel verantwoordelijk zijn voor ons eigen ontwerp en productie. De Europese wetgeving blijft geldig ook voor de gewone mens. Als er wijzigingen uitgevoerd worden op de machines, dan is hij verantwoordelijk voor het finale resultaat. Wij als fabrikant maken een veilige machine en geven daarbij een gebruikshandleiding mee. Het is nadien aan de klant om deze gebruikshandleiding nauwkeurig te lezen en alle voorschriften te volgen! Veiligheid is geen eenrichtingsverkeer,  alle betrokken partijen moeten hun verplichtingen navolgen. Als de machine de fabriek verlaat, voldoet deze steeds aan alle nodige veiligheidsvoorzieningen en bij aankomst bij de dealer wordt dit nogmaals gecheckt, voor dat hij wordt afgeleverd bij de klant.

HE: Hoe zien jullie dergelijke voorzieningen evolueren naar de toekomst toe? Zijn jullie vragende partij voor strengere veiligheidsregels?
NH:
Wij zitten in werkgroepen met andere betrokken partijen, zoals verzekeringsmaatschappijen, autoriteiten, andere fabrikanten, waar we allerlei veiligheidszaken bespreken en kijken hoe we de geharmoniseerde standaarden kunnen verbeteren. Met verbeteren bedoelen we effectievere veiligheidsgerichte oplossingen vinden, dus een standaard wordt nooit zwakker dan hij nu is; wij strijden altijd voor een betere veiligheid voor onze klanten. Geen enkele fabrikant wil ongevallen, waarvoor hij verantwoordelijk is. Wij zorgen dus dat alle maatregelen die kunnen helpen voor een evolutie naar een verbeterde veiligheid, ook aanwezig zijn. Dat zal ook in de toekomst blijven gebeuren.

 

Dit artikel verscheen eerder in Hectares Magazine 2020-02 – U kan het magazine hier online lezen

Afbeelding: Fedagrim

%d bloggers liken dit: