Krone optimaliseert logistiek met SmartBale app

Ook tijdens het persen van balen kan veel data verzameld worden. Krone maakt het nu mogelijk om deze data te koppelen aan elke baal apart, zodat deze bij het laden, lossen en verkopen gemakkelijk kan uitgelezen worden. Zo kan de logistiek in het veld geoptimaliseerd worden, mengen van natte en droge balen vermeden worden en tegenover klanten gegarandeerde kwaliteit geleverd worden.

Krone Big Pack persen kunnen tijdens het werk niet alleen vocht en gewicht van de geperste pakken registreren maar ook technische gegevens zoals afmetingen en de locatie waar de baal gelost is kunnen uitgelezen worden. Krone brengt die data nu samen in SmartBale app. In de app is de locatie van elke vierkante of ronde baal in het veld te zien, zodat er geen vergeten worden tijdens het laden. Ook kan in de app een bepaald vochtgehalte ingesteld worden, waardoor droge en vochtige balen apart kunnen gestockeerd worden.  Zo lang de balen niet verplaatst zijn in het veld blijft de data gekoppeld aan de baal.

Met de BaleTagger is het ook mogelijk de data permanent aan de baal te koppelen. De BaleTagger is een apparaat dat tussen de knopers geplaatst wordt, en die elke baal voorziet van een soort etiket met een QR- en RFID code. Zo wordt het mogelijk om ook na het verzamelen van de balen alle data uit te lezen. Voor fouragehandels is dit interessant, omdat elke klant de gegevens van elke baal apart kan opvragen. Een tablet of smartphone en de SmartBale app volstaan hiervoor. De BaleTagger is eenvoudig te plaatsen en indien nodig ook te verwijderen uit de Big Pack persen.

YouTube player
%d bloggers liken dit: