Landbouw-service: Achterstand bij de voorjaarswerken: stem af met je loonwerker!

We kampen met een extreem nat voorjaar. Begin mei is er nauwelijks iets gebeurd op het veld. Vorig jaar was men volop aan het maïs zaaien, terwijl er dit jaar nog bieten, vlas, groenten, maïs moeten gezaaid worden. Daarnaast is het poten van aardappelen amper begonnen en ook het uitrijden van drijfmest of het inkuilen van gras lopen heel wat vertraging op. Als het straks beter weer wordt zullen de loonwerkers de schade moeten inhalen. Meer dan ooit loont het om met je loonwerker duidelijk af te stemmen!

 Normaal gezien is rond deze tijd het zaaien van bieten en vlas al bijna volledig achter de rug, terwijl het zaaien van maïs en het poten van aardappelen volop aan de gang is. Door de nattigheid en de lage temperaturen is de achterstand groot bij het voorjaarswerk. Zodra het weer het toelaat zullen de loonwerkers dus heel wat overuren moeten draaien om zo’n 6 weken achterstand zo goed en zo snel mogelijk goed te maken.

Een goede planning is meer dan ooit belangrijk
In het loonwerk is een goede planning al jaren niet meer weg te denken om de zware investeringen en de beschikbare mankracht optimaal in te zetten en te laten renderen. Nu komt er nog bij dat alle voorjaarswerkzaamheden zo goed als samen zullen verlopen waardoor het onmogelijk is om bij iedereen op hetzelfde tijdstip te zijn. We kunnen de veehouders en akkerbouwers alleen maar aanzetten om tijdig af te spreken met hun loonwerker zodat een zo efficiënt mogelijke planning gemaakt kan worden. Daarnaast zullen de landbouwers ook begrip moeten tonen: de verschillende werkzaamheden concurreren ook onderling omdat de benodigde tractoren en werktuigen beperkt beschikbaar zijn. Net als in veel andere sectoren is er eveneens in de loonwerksector een gebrek aan personeel.

Bodemomstandigheden in de gaten houden
Als het werk straks weer op volle toeren draait zal het zowel voor de loonwerker als de landbouwer belangrijk zijn om de bodemomstandigheden goed in de gaten te houden. Een te natte bodem zal immers meer tijd, brandstof en geld kosten, terwijl de bodemstructuur ook onnodig beschadigd geraakt, wat zeker gevolgen kan hebben als we wat later een droge periode kennen. We kunnen dus iedereen aanraden om elke perceel op voorhand grondig te checken. Soms is het beter om wat langer te wachten om goed werk te leveren en de opbrengst te verzekeren. De beschikbare machines en chauffeurs moeten zo slim mogelijk worden ingezet zodat er dagelijks meer oppervlakte kan worden bemest, bewerkt, gezaaid of gepoot worden.

Meer dan ooit zal het belangrijk zijn om de werkzaamheden goed af te stemmen, om met elkaar te blijven communiceren en om de planning van de loonwerker te respecteren. Verder is het ook belangrijk dat de omgeving rekening houdt met onze werkzaamheden en daar begrip voor heeft. We denken bijvoorbeeld aan het storen van de zondagse barbecue of de fietstochten… Tenslotte kunnen we alleen maar hopen dat de zon vlug terug van de partij is zodat de voorjaarswerkzaamheden eindelijk snel en vlot kunnen verlopen!

 

Landbouw-Service is de enige erkende beroepsvereniging van alle toeleveranciers aan de landbouw, te weten loonwerkers, aannemers van land- en tuinbouwwerken, handelaars in mest en veevoeders.  Landbouw-Service telt in totaal 750 leden, waarvan 520 Vlaamse leden en 230 Waalse leden.  Zij staan in voor 80 % van het bewerkte areaal in België. 

%d bloggers liken dit: