BKT Tractor of the Year 2020

Ook voor de uitreiking van de Tractor of the Year awards gooide het corona-virus roet in het eten. Waar normaal de uitreiking ceremonieel gebeurt, was de organisatie dit jaar verplicht om het gebeuren via een live-stream te laten plaats vinden. 

26 juryleden beslisten opnieuw welke trekker de prijs van Tractor of the Year kreeg. Dit jaar viel de eer te beurt aan de Massey Ferguson 8S.265. Naast de Tractor of the Year werden nog 3 andere tractoren bekroond. Valtra kreeg de award als “Best Utility” voor de Valtra G135, de “Best Specialized” was voor de Fendt 211 V Vario en “Sustainable TOTY” werd de Claas Axion 960 Cemos.

Met de officiële toekenning van de TOTY-Award heeft de trekker van de toekomst nu een eigen identiteit: in de eerste plaats is het niet meer gepast om een tractor een “voertuig” te noemen, in plaats daarvan is het een echt eco-systeem, een data incubator die via de cloud digitaal verbonden is met de wereld. In de cabines, die voorzien zijn van alle comfort voor de bestuurder, vinden digitale monitors hun plaats die alle realtime gegevens met betrekking tot de uitvoering tot het werk kan leveren, van de externe weersomstandigheden, tot de fysisch-chemische samenstelling van de grond, tot het aangeven van de mate van slijtage van de banden. Maar bovenal wordt de huidige tractor een centraal en geïntegreerd onderdeel van een nieuwe globale aanpak in de landbouw, waarbij het werk in het veld uitsluitend en alleen betrekking moet hebben op de duurzame opbrengst, met een globale besparing die mensen en hun omgeving kan helpen.

“Ik ben blij om hier samen met u te ontdekken wie er heeft gewonnen,” zegt Lucia Salmaso, CEO BKT Europe, tijdens de prijsuitreiking die plaatsvond via een live streaming op het totydigital.com platform.  “Maar ik ben meer dan gelukkig, ik ben overweldigd door emotie. TOTY is altijd al een zeer verleidelijk project geweest. Dit jaar nog meer door de uitzonderlijke omstandigheden.
Ik denk dat TOTY een evenement is dat een traditie is geworden, maar tegelijkertijd evolueert en ons de toekomstige ontwikkelingen in de landbouwsector laat zien. TOTY belicht de beste ideeën van de beste tractorfabrikanten. TOTY is synoniem voor innovatie. Het kijkt naar de toekomst en zet trends. BKT is er trots op dat zij een dergelijk buitengewoon evenement kunnen sponsoren en er aan deelneemt, wat de enige in zijn soort is. Het is de realisatie van een project dat al een jaar lang niet voor alle betrokken partijen gemakkelijk is geweest. Desalniettemin is het zeer stimulerend en bemoedigend wanneer een doel wordt bereikt samen met mensen die dezelfde geest en vastberadenheid delen. Mag ik hieraan toevoegen dat een digitale editie van TOTY een absolute noviteit is. Als sponsor hebben we alle fasen van deze buitengewone uitdaging kunnen volgen. Het voelt goed om deel uit te maken van dit alles.”

%d bloggers liken dit: