Nieuwe horizontale voermengwagen bij Storti

Storti introduceerde recent de Dogo, een nieuwe voermengwagen met horizontale meng- en snijvijzels. De 3 liggende vijzels van de Dogo zorgen voor een homogene mix, efficiënt lossen en vragen weinig vermogen.

De nieuwe Storti Dogo is een evolutie van de Husky horizontale voermengwagen. De wagen is verkrijgbaar met kuipinhouden van 22, 25 en 28m³. Op de nieuwe wagen werden enkele verbeteringen doorgevoerd, zo is onder meer de overbrenging versterkt en worden de bovenste vijzels elk door een aparte ketting aangedreven. De mengvijzel heeft een diameter van 110 cm en wordt via een planetaire overbrenging aangedreven zodat die minder vermogen vraagt. De Dogo is standaard uitgerust met 5 weegsensoren voor een precieze weging bij de samenstelling van het rantsoen. Lossen gebeurt langs de rechter zijde, door middel van een PVC afvoerband met een breedte van 95 cm.  Zowel de afdichting van de losklep als de lagers van de snij- en mengvijzels werden ook herbekeken omwille van het hoge vocht/watergehalte in de kuip bij het compact voeren.

Compact voeren
 Een gekend probleem bij het voeren is de selectie aan het voerhek. De smakelijkste brokken worden door de sterkste dieren uit het rantsoen gehaald, waarna de rest blijft liggen voor de zwakkere dieren in de kudde. Compact voeren lijkt een oplossing te bieden om selectie te voorkomen. Maar wat is compact voeren?

Bij compact voeren wordt het rantsoen zo goed gemengd dat elke hap dezelfde samenstelling heeft. Dit houdt ook in dat te snijden producten, zoals bieten, optimaal versneden moeten worden. Daarnaast wordt ook water toegevoegd aan het rantsoen zodat de losse producten en toevoegingen aan elkaar gaan kleven. Het rantsoen voor compact voeren wordt in 3 fases samen gesteld. Als eerste worden de droge componenten geweekt in water. Nadien worden eerst structuurmateriaal en daarna de mais toegevoegd. Dit alles wordt dan intensief gemengd. De Storti Dogo is met zijn horizontale snij- en mengvijzels uitermate geschikt voor dit compact voeren. De grote mengvijzel kan snel homogene mengsels maken, terwijl de snijvijzels het structuurmateriaal en producten zoals bieten snel optimaal snijden. Door de vorm van de kuip kan de Dogo ook volledig gelost worden, in tegenstelling tot verticale wagens met een vergelijkbare inhoud. Uit onafhankelijke tests in Denemarken kwam naar voor dat de horizontale mengwagen met 3 vijzels de meest geschikte is voor het compact voeren, vanwege de homogeniteit van de mix, het uiterst efficiënte losproces en het lage energieverbruik.

De Storti Dogo is direct beschikbaar.

 

%d bloggers liken dit: