Magazine: Resistente onkruiden bestrijden kan (2) – Tijdens de teelt

Chemische onkruidbestrijding tijdens de teelt heeft maar weinig impact op resistente onkruiden. Wanneer ze aanwezig zijn op het veld is het dikwijls al te laat.

In rijenteelten zoals mais, bieten of aardappelen kan er nog aan mechanische onkruidbestrijding gedaan worden door middel van een schoffelmachine, wied-eg of aanaardploegen in ruggenteelt. In granen kan de wied-eg of lepeltjeswieder ingezet worden wanneer de onkruiden nog klein genoeg zijn en het land voldoende berijdbaar is. Dit moet vroeg genoeg gebeuren, want als de onkruiden zich goed hebben kunnen wortelen krijgt de wied-eg ze niet meer klein. Bij zomergranen kan ook in vooropkomst met een wied-eg gewerkt worden. Het kiemende graan ligt dieper dan de kiemende onkruiden, waardoor deze laatste gemakkelijk aangepakt kunnen worden. In de graanteelt hebben een aantal fabrikanten, deels ingegeven door de opkomende resistente onkruiden, nieuwe machines ontwikkeld waarbij de granen meer in stroken gezaaid worden met een grotere afstand tussen de stroken onderling. Zo kan er ook met schoffelmachines in granen gewerkt worden. Monosem ging zelfs zo ver dat ze een precisiezaaimachine ontwikkelde voor granen, die op een vergelijkbare manier werkt als een bieten- of maïsplanter.

Naast de bestrijding van (resistente) onkruiden is het ook van belang om zaadvorming en -verspreiding te voorkomen. Enkele fabrikanten ontwikkelden hiervoor machines.
De Zürn TopCut Collect is een machine die aren en bloemen van onkruid die boven het gewas uitkomen, afsnijdt. Via een transportband worden ze afgevoerd naar een opvangbak zodat de zaden niet op het veld terechtkomen. De machine is uitgerust met een dubbelsnijdend mes en een speciale spiraalvormige borstel die de aren en bloemen op de transportband werpt. De machine bestaat in werkbreedtes van 9,12 en 18 meter. De verzamelde aren, bloemen en zaden kunnen nadien verbrand worden om verspreiding te voorkomen. Behalve in graangewassen kan de TopCut Collect ook gebruikt worden in groentepercelen of bij andere gewassen.
Het Zweedse LyckeGård ontwikkelde een 15tal jaar geleden de CombCut, een soort onkruidkam. De machine snijdt onkruiden af en laat de graangewassen ongemoeid. Het principe hierachter is dat onkruid een stuggere stengel heeft dan granen waardoor het onkruid tussen de messen gepakt wordt terwijl het graangewas tussen de messen door glijdt. Door de tussenopening en de hoek van de messen te verstellen wordt de agressiviteit van de werking ingesteld. Een hydraulisch aangedreven haspel voorzien van borstels duwt het onkruid en gewas tussen de messen. Omdat de CombCut 8-10 cm diep in het gewas kan werken staat het graan na behandeling hoger dan de onkruidrest. De afgesneden stukken worden niet opgevangen en eventueel reeds gevormd zaad komt dus terug op de grond terecht. De CombCut bestaat in verschillende werkbreedtes, de breedste versie neemt 9,26 meter in één werkgang mee. In graangewassen sleept de CombCut door het gewas, bij andere teelten moet de machine net boven de planten afgesteld worden. Onkruid dat minder hoog groeit wordt dus niet meegenomen. De CombCut kan ook ingezet worden bij opslag van aardappelen en groenten of bij schieters in bieten.

Dit is het tweede deel van een artikel dat eerder verscheen in Hectares Magazine 002. De komende dagen verschijnt de rest van het artikel online. Wil u het stuk volledig lezen? Dit kan in ons digitale magazine.

%d bloggers liken dit: