Interpom, de meest gespecialiseerde indoor vakbeurs in Europa voor de hele aardappelsector, houdt rekening met de gevolgen van de corona-crisis en verschuift daarom de beurs 1 dag. Door de verschuiving vervalt de familiedag op zondag en is er een extra beursdag op woensdag voor professionele bezoekers.  Hiermee wordt de bezoekersdensiteit verlaagd en beter gespreid over 3 volwaardige professionele dagen. Bezoekers zullen zich op voorhand moeten registreren voor een bezoek op één van de 3 beursdagen. Dit laat de organisatie toe om een maximum aantal bezoekers per dag toe te laten en de bezoekersflow te monitoren in functie van de toegelaten quota die in november 2020 van kracht zullen zijn. De online bezoekersregistratie zal eind augustus opgestart worden. Op 6 maanden voor datum is de beurs reeds voor 94% volzet.

Beursthema: ‘Let’s connect the potato chain in the post-coronavirus world‘
De gevolgen van de corona uitbraak en de impact op de diverse schakels in de aardappelbranche worden ongetwijfeld hét gespreksonderwerp op INTERPOM. Iedereen zit met onbeantwoorde vragen en er wordt uitgekeken naar overlegmomenten over de aanpak ‘post corona’. INTERPOM zal hier bijzondere aandacht aan schenken o.a via een randprogramma met gerichte seminars / webinars, interviews op de beursvloer, nieuwe digitale kanalen enz. Daarnaast zullen innovaties van exposanten ook bijzondere aandacht krijgen via een ‘INNOVATION SHOWCASE TOUR’: een onafhankelijke expertengroep zal een selectie maken van relevante innovaties op de markt die een duidelijke meerwaarde betekenen voor de verdere verduurzaming en professionaliseren van de aardappelbranche. Want innovatie, creativiteit en technologische vooruitgang zijn dé sleutels om crisis situaties te bestrijden.

Interpom gaat door op 23,24 en 25 november 2020 in Kortrijk Xpo. Online registratie voor de beurs kan vanaf eind augustus.

%d bloggers liken dit: