SU-Tech staart uien tijdens het laden

Het afstaarten van uien tijdens het opladen is niet nieuw maar, in Europa en sommige andere belangrijke teeltgebieden niet de praktijk. We zijn gewoon van het loof voor het zwadrooien te klappen. Zeker bij groen loof is een nog openstaande loofpijp een potentiële infectiebron voor schimmels en bacteriën. Door de nek tijdens de velddroogperiode in te laten drogen wordt dit voorkomen. Het afstaarten kan zo de productkwaliteit verbeteren.

Het Nederlandse SU-Tech ontwikkelde op vraag van een Nieuw-Zeelandse akkerbouwer een uienlader die ook kan afstaarten. Het opladen en transporteren van de uien is vergelijkbaar met de bestaande SU-Tech machines. Voor het afstaarten is de machine uitgerust met een ventilator die lucht door de uien blaast en deze zo rechtop zet. Het loof wordt vervolgens door een messenbalk afgeknipt en naar achter uit de machine geblazen.  Ook onkruid wordt zo van tussen de uien verwijderd. Het eindresultaat is vergelijkbaar met een uienloofklapper. Er blijft voldoende loof op de bol staan voor een goede indroging in de bewaring.

De machine heeft intussen een seizoen gedraaid bij de Nieuw-Zeelandse akkerbouwer Daniel Lovett. “Het was geen gemakkelijk seizoen, met veel neerslag en bewolkte dagen”, blikt hij terug. “Dat was precies de reden waarom we een uienlader zochten met veel capaciteit. Met de machine van SU-Tech is die wens uitgekomen. Ten opzichte van mijn oude machine is de rijsnelheid verdubbeld tot zo’n 4 km/u en daarmee ook de capaciteit. We werken met 270cm brede bedden, waar 16 rijtjes uien op groeien, en oogsten gemiddeld 80 ton per hectare. De perfecte luchtverdeling van de afstaarter maakt het mogelijk om onder alle omstandigheden een hoge capaciteit te behalen. Omdat de machine minder gevoelig is voor een dauwnat gewas is het aantal werkbare uren toegenomen.”

De goede ervaring met de machine smaakt voor de ontwikkelaar naar meer. Ook uientelers en zaadleveranciers dichter bij huis tonen interesse. “Voldoende reden om deze zomer in Nederland een machine te testen”, aldus de bedenker. “We werken hard aan een versie die geschikt is voor Europese omstandigheden: zowel in het veld als op de weg. Zo blijft het model binnen de 3 meter transportbreedte. Met praktijktests willen we een beter beeld krijgen in hoeverre de productkwaliteit verbetert wanneer de uien niet langer geklapt in het zwad liggen.”

YouTube player
%d bloggers liken dit: