Drainage reinigen, beter te vroeg dan te laat

Een drainagesysteem werkt optimaal zo lang het drainwater vlot kan afstromen. Ingroeiende wortels, gronddeeltjes of ijzeroxide kunnen de afstroom sterk verminderen of blokkeren. Daarom is het van belang dat drainbuizen op tijd gereinigd worden.

Een drainagesysteem zorgt voor de afvoer van een teveel aan regenwater of grondwater. Wanneer het systeem niet meer naar behoren werkt, ontstaat de kans op structuurschade, met de nodige opbrengstverliezen tot gevolg. De poriën in drainagebuizen kunnen verstoppen door plantenwortels en grotere gronddeeltjes, de buizen zelf kunnen vol lopen met zand, klei of ijzeroxide. Wanneer gronddeeltjes beginnen opstapelen volgt als snel een verstopping. Op tijd reinigen is dus de boodschap. We vroegen Joren Vermeiren, die onlangs ter uitbreiding als productmanager bij Homburg Belgium begon, naar meer info.

“Drains reinigen is nodig om gronden in topconditie te houden,” zegt Joren. “Op gedraineerde velden waar het systeem verstopt is geraakt zie je al snel structuurschade optreden. De verzadigde grond verliest zijn draagkracht, er worden diepe sporen gereden en uiteindelijk is er bodemverdichting en opbrengstverlies. Die gevolgen draag je als landbouwer jaren mee.” Het najaar en de winter is het ideale tijdstip om drains te reinigen. “In deze periode is er een hogere grondwaterstand. De drain voert zelf water af, waardoor het opgestapelde materiaal zacht is en gemakkelijker zal weg vloeien. De afstroom van grondwater nadien zorgt voor een naspoelen van het losgewerkte materiaal.”

“Bij het reinigen van drainagebuizen moet er altijd opgelet worden dat de buizen niet beschadigd geraken,” zegt Joren. “Een te hoge druk geeft niet alleen mogelijke beschadiging aan de drainagebuizen maar kan de natuurlijke waterdoorlatende poriën in de bodem rondom de drainagebuis ook beschadigen. Hierdoor komt de natuurlijke drainerende werking in het gedrang. Wij adviseren een pompdruk van 35 bar. Afhankelijk van de slanglengte resulteert dit in een druk tussen 10 tot 15 bar aan de spuitkop en een watervolume tussen de 70 en 90 liter per minuut. Dit is voldoende om een juiste reiniging te verkrijgen maar niet teveel zodat schade vermeden wordt.”

“Bij Homburg hebben we voor iedere situatie een gepaste reiniger. De Blizz is een basismachine voor de tuinder of kleinere akkerbouwer en ook zeer geschikt voor bv. golfbanen, de Delta is een ideale reiniger voor vele hectares, de Hurricane is een machine voor loonwerkers. Alle drie hebben ze standaard 300 meter slang maar uitbreiding is mogelijk. De Junior en Delta hebben 2 aandrijfwielen en 2 drukwielen, die optioneel ook aangedreven kunnen worden, om de slang in de drain te sturen, de Hurricane heeft standaard 2 aandrijfwielen en 2 aangedreven drukwielen. De snelheidsregeling is bij alle modellen traploos, met een maximale werksnelheid van 30m per minuut. Opties zoals bijvoorbeeld draadloze afstandsbediening, verlichting, putten-set of zwenkarm behoren tot de mogelijkheden.”

 

%d bloggers liken dit: