Interpom, de toonaangevende vakbeurs voor de volledige professionele aardappelketen, gaat dit jaar door op 27, 28 en 29 november 2022 in Kortrijk Xpo. Omwille van de Covid-19 pandemie werd de 20ste editie uitgesteld van 2020 naar 2021, met de beurs dit jaar zit de kalender terug goed. Het beursthema van deze editie wordt ‘Towards a healthy growth’.

De beurs, die de meest gespecialiseerde indoor vakbeurs in Europa voor de aardappelketen is, is op 3 maanden voor de opening al voor 90% volzet. Meer dan 270 exposanten uit 15 landen hebben zich ondertussen aangemeld. Alle toonaangevende merken van producten, machines, diensten en digitale technologieën voor de volledige keten tekenen present. 

Onder het beursthema ‘Towards a healthy growth’ wil de organisatie de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van iedere schakel in de keten om samen te werken aan een duurzame, verantwoorde en bijgevolg gezonde groei. ‘Gezond groeien’ gaat over onze manier van telen, over landgebruik, over groei op een sociaal verantwoordelijke manier maar ook over duurzame transport en verwerking, over autonoom energiegebruik en verantwoord waterbeleid. Voeg daar nog het supergezonde karakter van de aardappel als voedingsbom aan toe en het plaatje is compleet.

Innovaties zijn onontbeerlijk om een gezonde, duurzame groei te realiseren en het hoofd te bieden aan de huidige uitdagingen zoals onder meer klimaat, waterschaarste, tekorten aan meststoffen, personeelstekorten en verhoogde kosten voor grondstoffen en energie. Samen met een onafhankelijke expertengroep selecteert INTERPOM een aantal ‘must-see’ innovaties van exposanten die niet alleen een meerwaarde betekenen voor de gebruiker, maar waar bovendien ook de volledige aardappelketen beter van wordt. Deze innovaties worden in november bekend gemaakt en zullen op de beurs uitgelicht worden via een parcours – de INNOVATION TOUR – alsook via digitale kanalen.

De seminars op de beursvloer zetten in op het delen van kennis. In het gevarieerd programma komen zowel brandend actuele thema’s als innovatieve projecten aan bod. Het programma wordt samengesteld door Belgapom en zal onder meer volgende thema’s belichten: mestbeleid, watergebruik en droogteproblematiek, inflatie en stijgende grondstofprijzen, agro-ecologie, aardappelziektebestrijdingen en de laatste nieuwigheden op gebied van automatisering en precisielandbouw.

 Het volledige programma wordt eind september bekend gemaakt op www.interpom.be. Ook alle info voor tickets en registratie zijn op die site te vinden.

%d bloggers liken dit: