Met een omzet van meer dan €400 miljoen: Recordjaar voor Lemken

Lemken heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met een flinke omzetgroei van 22%. De omzet van EUR 446 miljoen is een recordbedrag voor het 242 jaar oude familiebedrijf. En ook het nieuwe jaar is weer goed begonnen met een goed gevulde orderportefeuille.

“Wij zijn erg trots op dit resultaat en bedanken alle medewerkers voor hun buitengewone inzet”, aldus vennoot Nicola Lemken en CEO Anthony van der Ley. De omzet heeft alle verwachtingen overtroffen. De meeste agrariërs en loonwerkers konden profiteren van de over het algemeen hoge afzetprijzen en hebben daarom in moderne professionele landbouwtechnologie geïnvesteerd. In deze positieve situatie vormden de beperkingen als gevolg van de Corona-maatregelen, de bemoeilijkte aanschaf van materiaal en de stijgende inkoopkosten bijzondere uitdagingen die het bedrijf dankzij uitstekend teamwerk prima het hoofd heeft kunnen bieden. Hierdoor kon Lemken de productie het hele jaar door optimaal op peil houden en vrijwel alle bestelde machines leveren. Het wereldwijde personeelsbestand is gegroeid naar 1.697 medewerkers.

Steketee
Vooral bij de jonge dochteronderneming Steketee gingen de zaken goed. Onder dit merk worden mechanische schoffelmachines aangeboden die door middel van een camera individuele planten kunnen herkennen en zo op economisch verantwoorde wijze helpen het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen.

De Duitse markt wist zich onder de moeilijke omstandigheden op een hoog niveau staande te houden. Daarnaast heeft de goede afzet van zaaimachines het verdwijnen van het veldspuitensegment gecompenseerd. Bijna alle buitenlandse markten hebben zich zeer goed ontwikkeld en daardoor is het exportaandeel tot 81% gestegen. Met name in de overzeese markten Canada, de VS, Oceanië en Zuid-Afrika was de groei zeer positief. Om de toenemende vraag in de VS beter te kunnen organiseren, heeft Lemken vorig jaar een eigen verkoop- en servicecentrum in de buurt van Des Moines (USA) geopend.

Voor 2022 stelt Lemken de verwachtingen wat bij. Niet alleen economisch maar ook in het algemeen verwacht de fabrikant een zwaarder jaar. Zo is er een langdurige relatie met de het belangrijke landbouwland Oekraïne. Iedereen is persoonlijk getroffen door de oorlogssituatie en het bedrijf hoopt dat er zo spoedig mogelijk een einde komt aan de oorlogssituatie. Anderzijds zorgt de gunstige orderpositie van de andere afzetmarkten, die nog eens wordt versterkt door de hoge afzetprijzen, ervoor dat dit risico kan worden ondervangen en dat de werkgelegenheid op de productielocaties niet in gevaar komt. Op basis daarvan gaat Lemken ervan uit dat het omzetniveau constant hoog zal blijven.

In 2022 vervolgt LEMKEN het excellentieprogramma in de hoofdvestiging in het Duitse Alpen om de productie en montage nog flexibeler en moderner te maken. De nieuwe montagelocatie voor zaaimachines in Haren, (in Duitsland net over de grens bij het Nederlandse Ter Apel) die in 2021 in gebruik is genomen, moet sterk worden uitgebreid om aan de grote vraag te kunnen voldoen en de vele nieuwe modellen die gepland zijn te kunnen bouwen. Voor de Steketee-machines bouwt het familiebedrijf een geheel nieuwe, op de toekomst gerichte fabriek in Dinteloord (NL), die naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 wordt geopend.

%d bloggers liken dit: