Europese trekkermarkt bereikt nieuw hoogtepunt

Ondanks Covid-19 gerelateerde leveringsproblemen werden in 2021 bijna 230.000 landbouwvoertuigen verkocht in Europa. Dit is een 17% stijging ten opzichte van 2020 en het hoogste niveau in minstens tien jaar. 

Van de 230.000 verkochte landbouwvoertuigen zijn er ongeveer 180.000 landbouwtrekkers. De resterende machines zijn verreikers, quads die als landbouwvoertuig ingeschreven werden of andere zelfrijdende landbouwvoertuigen. Voor 2022 lijkt de markt optimistisch, onder andere door de hoge graanprijzen. Toch waarschuwen de fabrikanten voor aanhoudende vertragingen in de productie van trekkers en machines, door problemen met de leveringen van onderdelen. Zelfs voor het uitbreken van de crisis in Oekraïne zei 51% van de fabrikanten dat ze in de komende vier weken productiestops verwachtten als gevolg van tekorten aan leverancierszijde¹. De kwestie is nog wijdverspreider bij fabrikanten van trekkers en oogstmachines, met respectievelijk 64% en 71% van de respondenten die meldden dat zij productiestops verwachtten. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot nog meer knelpunten bij de bevoorrading, zoals begin maart al bleek uit de laatste CEMA Barometer¹.

Hoewel de tractormarkt werd afgeremd door de productievertragingen, was de vraag in heel 2021 constant sterk. Een aantal factoren heeft bijgedragen tot het niveau van de vraag, maar de hoge en stijgende landbouwgrondstoffenprijzen waren misschien wel het belangrijkst. Dit blijkt uit de mondiale voedselprijsindex die elke maand door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (UN FAO) wordt gepubliceerd. Daaruit bleek dat de voedselprijzen in 2021 gemiddeld 28% hoger lagen dan in 2020 en op het hoogste niveau sinds 2011 stonden. De meeste landbouwsectoren deelden in de sterke prijzen, waarbij elk van de samenstellende indexen – die vlees, zuivel, granen, plantaardige oliën en suiker omvatten – het hoogste niveau in ten minste vijf jaar bereikte en de index voor plantaardige oliën een recordhoogte bereikte. De Europese prijzen voor de meeste basisproducten volgden vergelijkbare trends, hoewel de landbouwinkomens ook te lijden hadden onder snel stijgende inputkosten, met name voor brandstof en meststoffen.

De twee grootste markten voor landbouwtrekkers in Europa blijven Frankrijk en Duitsland, waar bijna vier van elke tien in Europa geregistreerde landbouwtrekkers zijn ingeschreven. Het aantal registraties in deze twee landen groeide in 2021 echter langzamer dan in de rest van Europa, met stijgingen van respectievelijk 10% en 9%. Daarentegen was de groei in Italië en Polen, de derde en vijfde grootste markten, bijzonder sterk, met 36% en 42%. Samen met het Verenigd Koninkrijk en Spanje zijn deze landen goed voor nog eens 35% van de Europese registraties. Slechts iets meer dan één op de vier in Europa geregistreerde nieuwe landbouwtrekkers is buiten deze zes leidende markten gevestigd.

In België herstelde de industriële omzet van landbouwmachines zich in 2021 en steeg met ongeveer 23% tot 1.038 miljoen euro. De inputkosten drukken nog steeds op de marges, terwijl de problemen met de toeleveringsketen en de krapte op de arbeidsmarkt de productie bemoeilijken. De bedrijven beschouwen hun bedrijfsklimaat nog steeds als gunstig, met een gegarandeerd niveau van bedrijvigheid dat verder toeneemt; de bezettingsgraad is nog steeds hoog, ondanks een daling in het afgelopen kwartaal. Wat de binnenlandse markt betreft, is het aantal registraties van trekkers met 13% gestegen ten opzichte van 2020. Over het geheel genomen zijn de verwachtingen voor 2022 hooggespannen als gevolg van de hoge prijzen voor landbouwproducten, maar de veehouderij ondervindt problemen met de regelgeving voor stikstofuitstoot en zal een reeks maatregelen moeten nemen om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen.

 

1: February 2022 CEMA Barometer
Bron; CEMA Agri

%d bloggers liken dit: