Vanggewassen houden ook van een nazomer

Nu de vroege aardappelen, granen en sommige groenten het veld verlaten, wordt het ook tijd om werk te maken van de vanggewassen. B3W roept om dit te doen van zodra het kan. Want ook vanggewassen houden van de nazomer. Hoe vroeger vanggewassen gezaaid worden, hoe meer stikstof ze kunnen vangen – ook uit diepere grondlagen – en hoe meer organische stof ze dan later kunnen aanleveren aan de bodem. Gele mosterd kan tot 3 keer meer stikstof opnemen als hij is gezaaid op 15 augustus ten opzichte van een zaai op 15 september. Of per dag later zaaien in augustus betekent 2 kg/ha minder stikstofvastlegging. Zet dus zoveel als mogelijk de troeven van groenbedekkers aan jouw kant, en verlies dus geen tijd.

In het najaar worden de groenbedekkers vanggewassen genoemd, aangezien ze de overgebleven nitraten en andere nutriënten “vangen”. Deze groenbedekkers worden in het voorjaar groenbemesters: ze stellen terug de opgenomen nutriënten vrij in de bovenste grondlaag, wat ideaal is voor de volgteelt.

Meer te weten komen over vanggewassen kan op de B3W-website.

%d bloggers liken dit: