Evers maakt Quarter Strip-till bemester lichter

Evers zet in op gewichtswinst op de doorontwikkelde Quarter stip-till bemester. De nieuwe versie is 10% lichter en weegt nog 3.000kg. Door de monteerbare aanspanning kan de bemester achter meerdere tanks gemonteerd worden. 

Bij strip-till wordt enkel de grond bewerkt daar waar het gewas moet komen. Evers combineert deze techniek met bemesting zodat in 1 werkgang de grond zaaiklaar gelegd en bemest wordt. Tussen de rijen vindt geen grondbewerking plaats, waardoor de bodem tussen de rijen zijn volledige draagkracht behoudt. Het perceel is daarmee ook beter beschermd tegen erosie, verstuiving en verslemping. Strip-till is positief voor bodemstructuur en -leven, en spaart werkgangen en (brandstof)kosten.

De nieuwe Quarter strip-till bemester is lichter geconstrueerd, zodat deze ook achter lichtere tanks past. Door de monteerbare aanspanning kan de Quarter ook achter verschillende types tanks gebruikt worden. De elementen zijn hydraulisch opgehangen voor een betere bodemvolging. Om het gebruiksgemak te verbeteren vergemakkelijkte Evers ook het instellen van de machine. Alle elementen werden voorzien van standaard onderhoudsvrije lagers.

De Evers Quarter is afgelopen voorjaar uitvoerig getest en is direct leverbaar.

Previous post Empowering the Next Generation – Neem deel aan de Youth Ag Summit
Next post 18de International Field Robot Event gaat virtueel
%d bloggers liken dit: