Eerder deze maand kondigde Lely haar nieuw concept aan: de Lely Exos is het eerste concept voor volledig autonoom oogsten en voeren van vers gras.

Het bijvoeren van vers gras biedt tal van voordelen. In combinatie met grazen brengt het 3 tot 4kg extra droge stof bij per koe, per dag. Met de Lely Exos wil het merk inzetten op het gebruik van grasland als vers voer en een betere benutting van de voedingswaarde van het ruwvoer. Door vers gras toe te voegen aan het rantsoen moet een melkveehouder minder ruwvoer inkuilen en bespaart het bedrijf op krachtvoer. Lely maakt zich sterk dat het autonoom systeem zal zorgen voor meer melkproductie van het eigen grasland, een idee dat past binnen de idee van circulair maken van melkveebedrijven.

“Goed ruwvoer is altijd belangrijk geweest voor de gezondheid en melkproductie van koeien. De Exos is een nieuwe doorbraak in de benutting van grasland. Een melkveehouder kan nu optimaal omgaan met zijn beschikbare grondstoffen. Vers gras heeft een 10 tot 20% hogere voederwaarde dan ingekuild gras omdat veel verliezen tijdens oogst, conservering en het voeren uitblijven”, licht Korstiaan Blokland, Head of Innovations bij Lely, toe.

“Het unieke systeem is gebaseerd op een elektrisch aangedreven voertuig dat autonoom gras maait, laadt en in de stal doseert. Exos biedt dag en nacht frequent vers gras aan. Dit bevordert de smakelijkheid en de vers grasopname. Zomerstalvoeren gaat uit van hetzelfde principe, maar is beperkt in mogelijkheden en erg arbeidsintensief. Omdat het systeem 24 uur per dag beschikbaar is, zijn arbeid en tijd geen beperkende factoren. Met Exos introduceert Lely een innovatie die volledig past in de transitie naar een duurzaam en circulair melkveebedrijf”, voegt hij nog toe.

De Lely Exos zal volledig afgestemd kunnen worden op de dagelijkse behoefte van de koe en is ontwikkeld om het lang groeiseizoen van gras optimaal te benutten: door haar laag eigen gewicht en de bodemvriendelijke techniek kan er van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar gras gemaaid worden. Bovendien zal de Exos gecombineerd kunnen worden met het Vector automatisch voersysteem. De Exos zal constant het aandeel vers gras in het rantsoen bewaken en aanvullen. Daarnaast zal hij data in het veld verzamelen, zodat de veehouder snel en gepast kan reageren indien nodig.

De Lely Exos is één van de drie zogeheten “gele innovaties” van Lely en moet, samen met de Lely Sphere* en Lely T4C InHerd** een circulaire veehouderij bevorderen.

De eerste protoypes worden op dit ogenblik volop getest in de praktijk op testboerderijen. De komende jaren wordt het systeem verder ontwikkeld om het commercieel beschikbaar te maken.

*De Lely Sphere is een nieuw stalsysteem dat urine en vaste mest van elkaar scheidt. De urine loopt via strips en gaten in het rooster naar de mestput, waar de stikstof door onderdruk naar buiten wordt gezogen en opgevangen in een zogenaamde “stifstofvanger”. Het systeem zou de ammoniakuitstoot tot 70% kunnen verlagen.

** De Lely T4C InHerd is een nieuw platform met bedrijfsmanagementtools voor mobiele toestellen dat de veehouder moet helpen snellere en efficiëntere beslissingen te nemen. Het systeem helpt de veehouder oordelen waar zijn aandacht het meeste nodig is door aan te geven wat de beste actie is op het juiste moment en op de goede plek.

%d bloggers liken dit: