Coronamaatregelen voor fruittelers

Met de fruitoogst voor de deur wijst Preventagri nog eens op de specifieke coronamaatregelen die fruittelers moeten nemen bij de tewerkstelling van seizoenarbeiders.
We lijst ze hier kort op:

 • Verplichte COVID-19 test
  Werknemers afkomstig uit oranje of rode gebieden moeten verplicht een COVID-19 test ondergaan door een externe dienst of de huisarts. In afwachting van het resultaat dienen de arbeiders in quarantaine blijven.
 • Registratie gemeente
   De seizoenarbeiders dienen ingeschreven te worden bij de gemeente en bij een ziekenfonds.
 • Bubbel van 10

  De seizoenarbeiders worden opgedeeld in groepen van maximaal 10 personen. Het is belangrijk dat deze bubbel altijd behouden blijft, ook in privétijd. Kleinere bubbels mogen. Door bij het indelen in bubbels rekening te houden met eventuele familiebanden, afkomst, godsdienst of andere factoren kan extra stress in deze stressperiode vermeden worden.
 • Temperatuur opname
  De temperatuur van de seizoensarbeiders dient dagelijks gemeten en  geregistreerd te worden. Bij verhoging van de temperatuur dient u uw huisarts te verwittigen.
 • Quarantaine
  Wanneer een seizoensarbeider ziektesymptomen vertoont of wanneer een COVID-19 test een positief resultaat heeft, dient de gehele bubbel verplicht 2 weken in quarantaine. Neem op voorhand de nodige voorzorgen zodat bij een eventueel probleem de quarantaine onmiddellijk kan ingaan. Zorg er in de mate van mogelijk voor dat de quarantaine-locatie zelf kan instaan voor dagelijkse behoefte op gebied van voeding, hygiëne en dergelijke meer.

Voor meer info kan u Preventagri contacteren via info@preventagri.vlaanderen of neemt u contact op met uw gemeentebestuur.

%d bloggers liken dit: