Maatregelen om arbeid te verzekeren tijdens coronacrisis

De corona-pandemie heeft een zware invloed op (seizoens-)arbeiders in de land- en tuinbouwsector. Met het voorjaar voor de deur moeten deze gevolgen opgevangen worden. Zowel op federaal als op Vlaams niveau worden maatregelen getroffen.

Door de corona-pandemie beslissen veel buitenlandse seizoensarbeiders om terug naar huis te keren, of de verplaatsing naar België niet te doen. Ook de maatregelen in verband met het grensverkeer bemoeilijken de situatie. Hierdoor komen de voorjaarswerkzaamheden in het gedrang. Om deze werkzaamheden toch in goede banen te laten lopen worden op federaal en Vlaams niveau maatregelen getroffen.

Federaal:

  • Tewerkstellingsperiode voor seizoensarbeiders wordt opgetrokken van 35 naar 130 dagen.
  • De regering onderzoekt of tijdelijke werkloosheid in 1 sector kan gecombineerd worden met tijdelijke tewerkstelling in een andere sector.

Vlaams:

  • VDAB start een campagne om snel werknemers te vinden om de land- en tuinbouwsector te versterken.

Andere initiatieven:

  • Het ABS lanceerde de Helpende Handen contactlijn. Via deze contactlijn kunnen vragers en aanbieders met elkaar in contact gebracht worden. Zoekt u helpers of wil u helpen? helpendehanden@absvzw.be
  • Werkers is een platform aan het ontwikkelen om snel pieken op te kunnen vangen en werkwilligen in contact te brengen met werkgevers in de sector. In afwachting van dit platform kan Werkers gecontacteerd worden via info@werkers.be of www.werkers.be 

Hebt u zelf een initatief opgestart? Laat het ons weten, we voegen het met plezier toe!

Hou rekening met geldende wetten en voorschriften tijdens het verlenen van diensten in de sector. Zorg dat u in orde bent met arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.

Bron: Vilt 

 

%d bloggers liken dit: