Calibrator Totz zorgt voor nog preciezere Bogballe kunstmeststrooiers

Met de Calibrator Totz laat Bogballe zien dat precisielandbouw ook hun specialiteit is. De Totz kalibratiecomputer is gericht op landbouwers die alle disciplines binnen precisielandbouw willen gebruiken. Volautomatische kalibratie, sectie controle via GPS en gebruik van applicatiekaarten zijn daarom voor de hand liggende functies in het pakket.

Waar vroeger een uniforme verspreiding van kunstmest over het hele veld een eis was, is binnen de precisielandbouw een exacte verdeling van ongelijke hoeveelheden de standaard. Door middel van een toedieningskaart of via gewassensoren wordt bepaald waar hoeveel meststof moet terecht komen. De volautomatische gewichtskalibratiefunctie van de Totz strooicomputer verzekert dat de gewenste hoeveelheid ook effectief gestrooid wordt. Volgens Bogballe kunnen de linker- en rechterkant van de strooier ook met verschillende hoeveelheden strooien.

De Calibrator Totz is voorzien van nieuwe algoritmes die een snellere respons en grotere precisie mogelijk maken, tot in de hoeken van het veld. Hierbij worden zowel de hoeveelheid- als de sectieregeling automatisch gestuurd. Hierdoor worden ook geren en kopakkers precies gestrooid, met een uniformer gewas tot gevolg.

Naast het nauwkeuriger strooien biedt de Calibrator Totz ook een geavanceerd bewakingssysteem dat de elektronische functies van de strooier kan diagnosticeren. De diagnose wordt continu uitgevoerd, zowel bij het inschakelen van de Totz als tijdens het strooien. Als het systeem bijv. een bedieningsfout detecteert, informeert de Totz de gebruiker direct op het display. Eventuele foutcodes worden opgeslagen in het geheugen van de computer. Eventuele fouten kunnen bij een volgende service tot in detail beschreven worden en maakt dus snelle en efficiënte oplossing mogelijk.

De nieuwe Calibrator Totz kan communiceren met verschillende GPS en sensoren via seriële poort.

%d bloggers liken dit: