Het oogstseizoen begon onder stralende omstandigheden, maar ondertussen is het herfstweer gearriveerd. Herfstweer, dat wil zeggen regen, en regen zorgt voor modderige velden. Modder die bij transport op de weg terecht komt kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Als loonwerkers en landbouwers moeten we daar onze verantwoordelijkheid nemen. We zetten enkele aandachtspunten in de kijker.

 • Voorkomen is beter dan genezen. Is er een mogelijkheid om aan de rand van het veld te lossen zodat de trekkers en karren het veld niet op moeten? Maar daar dan gebruik van. Zo wordt voorkomen dat de baan onder de modder komt te liggen en het is beter voor de bodemstructuur.
 • Een modderplek is dikwijls niet te vermijden. Ligt de hele weg onder de modder, zorg dan zeker voor de nodige signalisatie. Indien nodig kan je ook de politie verwittigen, die dan zorgt voor geleiding van het verkeer.
 • Ruim modder op. Een rolbezem vooraan op een  trekker of een wiellader/verreiker is een handig hulpmiddel. Tussen enkele karren door de weg eens schoon vegen wordt zeker geapprecieerd door de burgers en zorgt er voor dat het nadien minder werk is om de weg helemaal proper te maken.
 • Moest er na de oogst zoveel modder op straat liggen dat het nodig is om deze proper te spuiten, verwittig dan ook de politie. Met een mengmestvat de weg besproeien zou al wel eens fout kunnen geïnterpreteerd worden… Indien nodig kan ook de hulp van de brandweer ingeroepen worden.
 • Vergeet bij het reinigen van de weg niet je reflecterende kledij aan te doen, zeker bij donker weer of slecht zicht.

Modder op de weg is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als loonwerkers en landbouwers moeten wij onze kant van deze verantwoordelijkheid nemen, maar ook de burger dient zijn of haar responsabiliteit op de nemen tijdens de oogstperiode.

 • Landbouwvoertuigen nader je met gepaste snelheid. Een landbouwvoertuig kan maximaal 40 km/u rijden, ook op wegen waar sneller mag gereden worden. Onderschat het snelheidsverschil niet.
 • Wanneer je een landbouwvoertuig wil inhalen, doe dit reglementair en veilig.
 • Ligt er modder op de baan, pas dan je rijgedrag aan. Modder is even glad als ijs!
 • Toon begrip voor de situatie. De boeren zijn aan het werken voor jouw voedsel. Ook zij zouden graag in andere omstandigheden aan het werk zijn.
 • Moet je even wachten omdat de weg gereinigd wordt of omdat een wagen een veld op moet rijden, heb hier dan respect voor. Die enkele minuten verlies gaan het echt niet maken.
 • Ligt er (teveel) modder op de weg, contacteer dan eerst boer of loonwerker in kwestie. Meteen de politie er bij halen zorgt voor onnodige escalatie.

Modder en oogstresten op de weg vallen onder de gewone verkeerswetgeving, meer bepaald artikel 7.3:

7.3. Het is verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen, hetzij door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door er enige belemmering aan te brengen. (bron: Wegcode.be)

Dit houdt dus ook in dat modder op de weg bestraft kan worden. Neem je voorzorgen, voorkom boetes.

%d bloggers liken dit: