Acuut erosierisco op ruim 4.500 ha landbouwgrond

Van de 145.000 hectare landbouwgrond in Vlaanderen die potentieel risico loopt op bodemerosie, had 38.117 hectare in 2019 een erosierisico hoger dan 10 ton per hectare per jaar. Op middellange termijn is dit te hoog. 4.677 hectare loopt acuut risico op bodemverlies door watererosie. “We zien wel dat het erosierisico afnam door een verstrenging in 2016 van de verplichte erosiemaatregelen voor landbouwer”, vertelt Brigitte Borgmans van het departement Omgeving. “De oppervlakte in de hoogste erosie-risicoklassen halveerde zelfs. De maatregelen doen dus hun werk.”

Door watererosie spoelen vruchtbare aarde, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen af van de akkers. Het is een gekend fenomeen in Vlaanderen, dat vooral plaatsvindt in de maanden mei-juni. Tijdens die periode komen meer intense buien voor, terwijl de akkers nog maar weinig bedekt zijn met de pas opgekomen voorjaarsgewassen. Al sinds de jaren 80 wordt erosie onderzocht in Vlaanderen. De jongste jaren kwam het bij ons meer onder de aandacht, onder andere door de gewijzigde randvoorwaarden op sterk erosiegevoelige percelen.

Lees verder bij VILT

Afbeelding: VILT

Previous post Aftakas op Caterpillar verreikers
Next post Delaplace SAS in gerechtelijke vereffening
%d bloggers liken dit: