Kuhn AuRock, nieuwe zaaimachine voor conserveringslandbouw

De conserveringslandbouw verplicht ons om opnieuw na te denken over het teeltsysteem vanuit een globale visie, rekening houdend met alle interacties binnen het systeem. Om verschillende historische en economische redenen, wordt in de rotatie het ploegen vervangen door verschillende graden van oppervlakkige bodembewerking; zo omvat de conserveringslandbouw zowel vereenvoudigde zaaitechnieken als directe inzaai. Bij directe inzaai is het zaaien de allerbelangrijkste stap, aangezien het de enige actie is op vlak van grondbewerking. Met meer dan 40 jaar relevante ervaring, lanceert KUHN de zaaimachines AUROCK 6000 R en AUROCK 6000 RC. Deze zaaimachines hebben een werkbreedte van 6m en zijn uitgerust met drievoudige schijven voor een optimale inbreng van het zaaigoed bij bodembedekking, bij vereenvoudigde zaaitechnieken en bij directe inzaai.

De AUROCK is beschikbaar in een versie met enkel doseersysteem (R) of in een versie met dubbel doseersysteem (RC) voor meer toepassingen. Zo is het mogelijk om 2 verschillende soorten zaaigoed te mengen in hetzelfde element of 2 verschillende soorten afwisselend elke 2de rij te zaaien, waarbij de zaaidiepte onafhankelijk van elkaar ingesteld kan worden.

Bovendien is de AUROCK zeer modulair inzetbaar. Zo kan de zaaimachine uitgerust worden met een geïntegreerde hakselrol waarvan de druk regelbaar is, om zo efficiënt te kunnen werken in eender welk gewas. De transportwielen bevinden zich tussen de openingsschijf en de zaaibalk. De machine kan tevens (optioneel) voorzien worden van een wielstel over zijn volledige breedte voor vereenvoudigd zaaien. De aandrukwielen zijn in verstek geplaatst en vermijden ophoping van aarde vooraan. Dit vergemakkelijkt de doorgang van plantenresten en vermindert de trekkracht. Met een diameter van 900 mm wordt ook de weerstand bij het rollen beperkt.
De zaaivoor wordt vooraan de AUROCK zaaimachine gemaakt door 2 rijen openingsschijven. Om te kunnen inspelen op verschillende omstandigheden, is er keuze tussen 2 profielen :

  • een golvende schijf met een diameter van 460 mm voor werkzaamheden op voorbereide grond
  • een gewafelde schijf met een diameter van 430 mm om resten efficiënt te verhakselen en het opspatten van aarde zoveel mogelijk te beperken.

Het in de grond brengen van het zaaigoed gebeurt door het zaai-element met dubbele schijven dat op een parallellogram gemonteerd is. Dit garandeert een uitstekende zaaiprecisie en een perfecte bodemvolging. Dankzij de centrale scharnierende dissel tussen de zaaibalk en het frame wordt het zaaigoed altijd mooi in de zaaivoor afgelegd, ook op heuvels en bij draaien; ook het zaai-element blijft steeds mooi in lijn achter de openingsschijf in bochten. Het geheel van de openingsschijf en het zaai-element vormt de drievoudige schijf waaraan KUHN al meer dan 40 jaar trouw blijft.
De AUROCK is ISOBUS-compatibel en kan uitgerust worden met een CCI 1200- of CCI 50-terminal (ISOBUS gecertificeerd door de AEF). Voor meer comfort is er ook een joystick beschikbaar in optie.  Op de kopakker volstaat een simpele druk op de knop om achtereenvolgens het opheffen van de voorste werktuigen in te schakelen en de doseerder(s) uit te schakelen.
De zaaimachines AUROCK 6000 R en AUROCK 6000 RC met een werkbreedte van 6,00 m zullen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn vanaf de zomer van 2019.

%d bloggers liken dit: