Evers Schoffelbemester door camera aangestuurd

De Evers Schoffelbemester is voortaan ook beschikbaar voor 16 maïsrijen. De grotere werkbreedte vermindert het aantal werkgangen in het perceel en rijsporen op de kopakker. De Evers Schoffelbemester draagt bij aan een duurzaam gebruik van bodem en voedingstoffen en vermindert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De nieuwe Schoffelbemester heeft een 5-delig opklapbaar frame, waaraan de schoffelelementen door middel van een paralellogram zijn opgehangen.  Ieder schoffelelement is hierdoor optimaal bodemvolgend. Bij het heffen van de bemester worden de uiteinden automatisch hoger gehoffen, wat draaien op de kopakker vereenvoudigt. De schoffelelementen worden door een camerastuursysteem aangestuurd. Het camerastuursysteem beschikt over twee camera’s, voor een onafhankelijke aansturing van de secties aan de linker- en rechterzijde van de Schoffelbemester.  Iedere sectie beschikt over een eigen parallellogram stuurframe. Door het automatische camerastuursysteem volgen de schoffelelementen altijd de positie van het gewas. Belemmeringen door aansluitingen van zaaiwerkgangen en onnauwkeurig gps-signaal zijn hierdoor verholpen.

De mestuitlopen bevinden zich voor de schoffel, zowel links als rechts van de maïsplant. De roterende schoffel, die direct achter de mestuitloop zit, mengt vervolgens de mest met de aarde. Verbranding aan de maïsplant door de sterk geconcentreerde meststoffen wordt daardoor voorkomen. De schoffel met roterende werking roert de met mest verrijkte aarde naar de plant toe. De voedingstoffen komen daar waar de maïsplant ze nodig heeft, namelijk zo dicht mogelijk bij de wortels. In dezelfde werkgang verwijderd de Schoffelbemester ook onkruid zodat concurrentie van de planten uitgesloten wordt en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperkt wordt. Zo wordt groeivertraging ook vermeden.

Optioneel kan de Schoffelbemester uitgerust worden met een zaaimachine voor het onderzaaien van verschillende vanggewassen.

%d bloggers liken dit: