Auditoraat Raad van State noemt schorsingsverzoek Fedagrim ontvankelijk en gegrond, maar adviseert om NIET te schorsen

Het Auditoraat van de Raad van State oordeelt dat het schorsingsverzoek van Stihl Benelux en Fedagrim ontvankelijk en gegrond is, maar adviseert alsnog om het Ministerieel Besluit niet op te schorten.

Het Auditoraat van de Raad van State heeft in zijn advies inzake het schorsingsverzoek, zoals vorige dinsdag ingediend door Stihl Benelux en de sectorfederatie Fedagrim, voorgesteld om het Ministerieel Besluit niet op te schorten, hoewel het verzoek van Stihl en Fedagrim weldegelijk ontvankelijk en gegrond wordt geacht. Het Auditoraat steunt zijn advies op een belangenafweging. Volgens die belangenafweging kan worden beslist om een gegrond verzoek tot schorsing niet in te willigen indien de nadelen van een schorsing niet opwegen tegen de voordelen.

In zijn advies spreekt het Auditoraat onder meer over het risico op verwarring, chaos en vermindering van het draagvlak voor de genomen coronamaatregelen indien op het schorsingsverzoek zou worden ingegaan. Bovendien, aangezien de maatregelen sowieso slechts van toepassing zijn tot en met 3 mei a.s., zal een schorsing volgens het Auditoraat weinig voordelen bieden nu de gespecialiseerde vakhandelaar nog tijd zal nodig hebben om desgevallende versoepelde maatregelen te kunnen implementeren. Volgens Joeri Welslau, CEO van Stihl Benelux, is minstens deze laatste overweging onjuist: “Onze dealers staan al sinds 18 april klaar om veilig te openen, de dag dat de doe-het-zelfzaken en tuincentra, open mochten gaan. Wij hebben dan ook geen tijd meer nodig om in orde te zijn met alle regels. We staan paraat om te starten en dat hebben we ook reeds meegegeven in ons protest. We hopen dan ook dat de Raad van State met dit gegeven rekening zal houden bij de opmaak van zijn definitief arrest. Het is het immers zeer pijnlijk om gelijk te hebben maar toch geen gelijk te krijgen.”

Dit is uiteraard het advies van de Auditeur. Het is nu aan de Raad van State om een finaal oordeel te vellen. Dit wordt in de loop van morgen verwacht. Er komt dus mogelijks nog een vervolg op deze zaak.

%d bloggers liken dit: